Afghanska kvinnors humanitära arbete tilldelas Finlands internationella jämställdhetspris 2023

Det internationella jämställdhetspriset delades ut till Afghan Women Skills Development Center, som kämpar för kvinnors möjligheter att påverka i Afghanistan. Organisationen utför ett betydande humanitärt arbete för att främja afghanska kvinnors säkerhet.

Statsminister Petteri Orpo överräckte priset på 300 000 euro till organisationens representant Mahbouba Seraj i Tammerfors den 11 december 2023. 

Den prisbelönta människorättsförsvararen Mahbouba Seraj står stark trots våldet

Mahbouba Seraj, mottagare av det internationella jämställdhetspriset, driver den enda kvarvarande kvinnojouren i Afghanistan. Behovet av skydd blir bara större för varje dag.

Det internationella jämställdhetspriset kommer att delas ut i Tammerfors den 11 december

Finland delar ut det internationella jämställdhetspriset vid en ceremoni i Tammerfors den 11 december. Priset tilldelas en person eller organisation som har gjort en betydande internationell insats för jämställdhet mellan könen. År 2023 är prissumman 300 000 euro. Priset delas ut av statsminister Petteri Orpo.

Representanter från länder som Ukraina, Afghanistan och Rwanda kommer att diskutera jämställdhet i konflikter. Janine di Giovanni, författare och krigskorrespondent, kommer att hålla huvudanförandet. 

Evenemanget är endast öppet för inbjudna. Du kan följa sändningen från Yle Areena från klockan 13. 

Efter evenemanget kommer ett post-evenemang att äga rum på G Livelab i Tampere, öppet för alla.

Jämställdhet bör utgöra kärnan i fredsbyggande

Fred och jämställdhet går hand i hand: samhällen med högre grad av jämställdhet är ofta mer fredliga, samtidigt som fredliga samhällen är bättre på att göra framsteg inom jämställdhet.

Jämställdhet spelar också en viktig roll i hur fred skapas. Män och kvinnor har samma rätt att forma beslut som rör framtiden för deras samhällen. Förutsättningarna för varaktig fred och återhämtning efter krig byggs upp samtidigt på politisk nivå, samhällsnivå och personnivå.  

Därför bör både män och kvinnor ha möjlighet att delta i varje steg i fredsprocessen, från samråd före förhandlingarna till de konkreta åtgärder som vidtas efter att parterna har skakat hand.

 

Ujuni Ahmed uppmuntrar till att tala om problemen – politiskt tigande förvärrar minoritetskvinnors ojämställdhet

Ujuni Ahmed är en efterfrågad expert, ordförande för en krisberedskapsorganisation, nybliven mamma och uppskattad författare, vars verk ”Tytöille, jotka ajattelevat olevansa yksin” hade premiär på Nationalteatern hösten 2023. Hon kom med sin familj till Finland från Somalia i början av 1990-talet. Då förstod man ännu inte att satsa på integration av invandrare, vilket ledde till många av dagens problem, anser Ahmed.

Tarja Halonen: Flickorna i konfliktländerna är i akut behov av vår uppmärksamhet

President Halonen är en orubblig försvarare av välfärdssamhället  – och av goda orsaker. De metoder som de nordiska länderna har använt för att främja jämlikhet skulle ha kunnat hjälpa också länder i kris.  

”Flickors och kvinnors emancipation fungerar som en sköld som skyddar dem också under kriser. Men problemen borde ha lösts när läget var lugnare. Chansen att ett land som befinner sig i kris börjar förbättra ställningen för de allra mest utsatta är liten."

Tack för alla förslag till nästa mottagare av det internationella jämställdhetspriset ‒ nästan 500 förslag inkom

Priset tilldelas en person eller aktör som har främjat jämställdheten på ett sätt som har internationell betydelse. Nästa går förslagen vidare till en prisnämnd som består av internationella experter. Slutligen kommer mottagaren av priset att avslöjas vid en gala i Tammerfors, Finland i december 2023.