Prisceremoni i Tammerfors  

Tysklands förbundskansler Angela Merkel, den första mottagaren av det internationella jämställdhetspriset, firades i Tammerfors den 6 mars 2018.

Vid prisceremonin offentliggjordes det understödsobjekt som förbundskansler Merkel hade utsett och som prissumman på 150 000 euro anvisas för.

Värdar för prisceremonin var statsminister Juha Sipilä och ordförande för Tammerfors stadsfullmäktige Anna-Kaisa Ikonen.

Vid prisceremonin arrangerades också en internationell paneldiskussion om temat våld mot kvinnor. Familje- och omsorgsminister Annika Saarikko inledde paneldiskussionen. I panelen deltog Jeannette Bougrab, chef för institutet Institut français de Finlande, Katja Iversen, vd för organisationen Women Deliver, Dean Peacock, en av grundarna till organisationen Sonke Gender Justice, och Katja Pehrman, seniorrådgivare i organisationen UN Women.


Se upptagningen av ceremoni här

 

 

Fotografier: Ella Kiviniemi / Statsrådets kansli