Priset 2023

Priset tilldelas en person eller aktör som har främjat jämställdhet på ett sätt som är internationellt betydande. Pristagaren får se ut ett understödsobjekt som prissumman anvisas för. Priset kan tilldelas också direkt en organisation som uppfyller de samma kriterierna.  Prissumman är 300 000 euro.

Vem som helst kan föreslå pristagare. Därefter går förslagen vidare till en prisnämnd som består av internationella experter. Pristagare kan föreslås fram till den 12 juni 2023.

Priset kommer att delas ut vartannat år. Prisgalan kommer att hållas i Tammerfors I slutet av 2023.
Lämna in ditt förslag på engelska via denna länk: