Att förbättra kvinnors och flickors rättigheter och ställning är en av prioriteringarna i Finlands utvecklingspolitik

 

Syftet med Finlands utvecklingspolitik är att avskaffa fattigdom och ojämlikhet och att främja hållbar utveckling. Utvecklingspolitiken bidrar även till att lösa andra globala utmaningar, till exempel klimatförändringen.

I all sin verksamhet strävar Finland efter att stärka utvecklingsländernas egna resurser så att deras beroende av bistånd ska minska. Det är möjligt att nå hållbara resultat endast genom ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.

Finlands verksamhet baserar sig på nordiska värderingar och villkor. Det centrala målet är att de mänskliga rättigheterna tillgodoses. Genom sin utvecklingspolitik försöker Finland stärka rättigheterna för de människor som är mest utsatta, uppnå jämställdhet mellan könen samt stärka motståndskraften mot klimatförändringen och hejda den.

Att förbättra kvinnors och flickors rättigheter och ställning är den första av de fyra prioriteringarna i Finlands utvecklingspolitik. Finlands egna erfarenheter har visat att bättre rättigheter, ställning och möjligheter att delta för kvinnor och flickor stärker hela samhället och bidrar samtidigt till att de övriga utvecklingsmålen uppnås.

Läs mer

Utrikesministeriet: Finlands utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete

Utvecklingspolitik svarar till Agenda 2030 -mål