Om webbplatsen

Tjänstens innehåll

Social och hälsovårdsministeriet ansvarar för webbplatsen igep.fi. En del av aktualitetsinnehållet på webbplatsen produceras av övriga ministerier och samarbetspartner. Social och hälsovårdsministeriet ansvarar inte för detta innehåll.

Användningsvillkor

På webbplatsen tillämpas samma användningsvillkor som i Social- och hälsovårdsministeriets​​​​​ webbtjänst.

Respons

Med responsblanketten kan du skicka in frågor och respons som gäller priset. Vi kan svara på respons och frågor endast om kontaktuppgifter fyllts i (e-postadress eller namn och adress). Vi svarar i första hand per e-post. Officiella meddelanden ska skickas till social och hälsovårdsministeriets registratorskontor [email protected].

Dataskydd

Dataskyddsbeskrivning

Ytterligare information

Ytterligare information om webbplatsen ges av Jämställdhetsenheten (TASY) för Social- och hälsovårdsministeriet.

[email protected]
Social- och hälsovårdsministeriet
Sjötullsgatan 8, 00170 Helsingfors
PB 23, 00023 Statsrådet
Telefon: +358 295 16001