Mottagaren av det internationella jämställdhetspriset avslöjas i december

Statsrådets internationella jämställdhetspris (International Gender Equality Prize, IGEP) delas ut igen den 2 december. Jämställdhetspriset, som första gången delades ut 2017, är ett erkännande för internationellt sett betydande arbete för att främja jämställdhet mellan könen. Priset 2017 tilldelades Tysklands förbundskansler Angela Merkel, som styrde prissumman till en nigerisk organisation som stöder offer för familjevåld.

Årets prisutdelningsceremoni lägger vikt vid frågor som måste tacklas för att få slut på ojämställdhet. Det finns fortfarande diskriminerande lagar och praxis i alla världens länder. Genom att ändra och aktivt verkställa dem kan man garantera alla människor lika rättigheter.

Det har upprättats ett flertal internationella avtal för att tillgodose bland annat ekonomiska och mänskliga rättigheter, till exempel FN:s Pekingdeklaration och dess handlingsplan. År 2020 har det gått 25 år sedan Pekingdeklarationen antogs, och därför är det särskilt aktuellt att påminna om att jämställdhet inte kan nås utan ansträngningar. Under den senaste tiden har det till och med i EU skett bakslag på många fronter där man tidigare gjort stora framsteg. 

Gemensamma värden och efterlevnaden av rättsstatsprincipen har haft en framträdande roll under Finlands EU-ordförandeskap. Kvinnors och flickors rättigheter är ett tema där Finland genom sitt eget exempel och stöd kan visa att investeringar i jämställdhet är investeringar i en hållbar välfärd och framtid. 

Finland tror starkt på jämställdhet och har förbundit sig att arbeta för att jämställdhet ska förverkligas internationellt. Statsrådets jämställdhetspris är ett sätt för Finland att förverkliga FN-målen för hållbar utveckling (Agenda 2030). 

I jämställdhetspriset ingår en prissumma på 300 000 euro. Vem som helst hade möjlighet att nominera en pristagarkandidat i slutet av 2018. Juryn, som består av internationella jämställdhetsexperter, utsåg pristagaren bland cirka 300 förslag som kom från över 60 länder.

Övriga upplysningar om prisceremoni på Tampere-talo:

kommunikations chef Anne Sivula, Tampere-talo, [email protected]
specialsakkunnig Annukka Lyra, stadrådets kansli, [email protected]
[email protected]

Program
Anmäla dig med