Prisnämnden 2021

Eva Biaudet, ordförande

Hon har varit ordförande för riksdagens nätverk för mänskliga rättigheter och kvinnonätverk och leder för närvarande delegationen för internationella frågor om mänskliga rättigheter som verkar i samband med utrikesministeriet.

Eva Biaudet är en välkänd människorättsaktivist i Finland. Hon är ledamot i Finlands riksdag och var tidigare omsorgs- och jämställdhetsminister.  

Hon inledde 2019 sin sjätte period i riksdagen och är nu medlem av utrikesutskottet och stora utskottet, som behandlar Europafrågor. Hon har varit ordförande för riksdagens nätverk för mänskliga rättigheter och kvinnonätverk och leder för närvarande delegationen för internationella frågor om mänskliga rättigheter som verkar i samband med utrikesministeriet. Hon är även ordförande för sitt partis partifullmäktige. Hon var under en period diplomat i Wien som OSSE:s särskilda representant för bekämpning av människohandel. Efter sin tid i Wien utnämndes hon till Finlands minoritetsombudsman och diskrimineringsombudsman. I presidentvalet 2012 var hon Svenska folkpartiets kandidat.

Sedan 2015 har Eva Biaudet varit ordförande i Kvinnoorganisationernas Centralförbund i Finland, en paraplyorganisation som består av 60 olika kvinnoorganisationer med ca 400.000 medlemmar.  Hon är därutöver engagerad i många olika ideella organisationer med inriktning på förstärkning av demokrati, antirasism och barns rättigheter.

Bella Forsgrén

Forsgrén är grön riksdagsledamot och sitter sin första period i riksdagen. Hon är medlem i grundlagsutskottet samt arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. Forsgrén är dessutom ersättare i social- och hälsovårdsutskottet och förvaltningsutskottet.

Forsgrén är också FPA:s fullmäktigeledamot, vice ordförande för delegationen för jämställdhetsärenden och medlem i den parlamentariska kommittén för social trygghet. Dessutom leder hon riksdagens kvinnonätverk samt HLBTI-nätverk. År 2021 är Forsgrén också ordförande för Institutet för Fredsfostran.

Dean Peacock

 

Dean Peacock är ledare för organisationen Women’s International League for Peace and Freedoms initiativ för att bekämpa militariserad maskulinitet, ett projekt som omfattar flera länder och genomförs i samarbete med MenEngage Alliance.
Han är även äldre rådgivare vid Promundo, gästforskare vid Joan B. Kroc School of Peace Studies vid Univer-sity of San Diego, hederslektor vid School of Public Health vid University of Cape Town och en Ashoka Fellow. Han är även medgrundare av och före detta verkställande direktör för Sonke Gender Justice, den prisbelönta sydafrikanska icke-statliga organisationen som arbetar i Afrika för att främja jämställdhet, mänskliga rättigheter och social rättvisa.

Dean har utvecklat flera goda metoder för att förebygga våld och HIV som tagits i bruk internationellt. Han har också deltagit i banbrytande stra-tegiska rättsprocesser, såsom fängelsereformen för att avlägsna använd-ning av kroppsaga i Sydafrika samt processen för att lyfta fram jämställdhetsaspekter i fråga om silikos inom guldgruvsindustrin. Han har publicerat en lång rad artiklar om jämställdhet mellan könen, hälsa och mänskliga rättigheter i ett flertal stora nyhetsmedier och akademiska tidskrifter.

Matti Vanhanen

 

Matti Vanhanen har varit Finlands finansminister och har lång erfarenhet som Centerns riksdagsledamot från Nyland. Han har också varit Finlands statsminister och riksdagens talman. Vanhanen är politices magister.

Melanne Verveer

 

Ambassadör Melanne Verveer är verkställande direktör vid Georgetown Institute for Women, Peace and Security vid Georgetown University, en av grundarna av Seneca Point Global, som är ett globalt strategiföretag för kvinnor, och medgrundare av Seneca Women.

Hon var USA:s första ambassadör för globala kvinnofrågor och deltog i att leda utarbetandet av USA:s nationella handlingsplan för kvinnor, fred och säkerhet.

Hon var även ordförande och en av de verkställande direktörerna för Vital Voices Global Partnership och tjänstgjorde som seniorrådgivare till USA:s president och stabchef till första damen under Clintons administration. Hon ledde insatserna för att inrätta President’s Interagency Council on Women, den amerikanska presidentens myndighetsövergripande råd för kvinnofrågor, och spelade en väsentlig roll i antagandet av en författning om skydd av offer för människohandel 2000.