Finland – en föregångare i fråga om jämställdhet

År 1906 gav Finland som första land i världen kvinnorna fullständiga politiska rättigheter. Kvinnor har i mer än hundra år haft en aktiv roll i arbetslivet och beslutsfattandet.

Våra topplaceringar i olika jämförelser grundar sig på jämställdhet.

 

Video: The History of Equality

Vi var det första landet i världen som började utnyttja all den kapacitet vi hade i vårt lilla land – inte bara 50 procent av den.

 SlideShare: 140 år av jämställdhetsarbete i Finland

Finland har varit en föregångare i byggandet av ett jämställt samhälle. Vi fortsätter detta arbete och syftar till att föregå med gott exempel.

VI KAN MED STOLTHET BERÄTTA ATT:
  • 47 procent av riksdagsledamöterna i Finland är kvinnor.

  • 12 av de 19 ministrar i regeringen är kvinnor.

  • 49 procent av alla förvärvsarbetande är kvinnor.

  • Cirka en tredjedel av alla företagare i Finland är kvinnor. Detta är en betydande andel jämfört med de övriga EU-länderna.

  • När det gäller anställda i Finlands utrikesförvaltning är 45 procent av ambassadörerna och mer än hälften av de 560 diplomaterna kvinnor.

VI HAR NÅTT FÖLJANDE TOPPLACERINGAR:
  • Finland är världens tredje bästa land när det gäller förverkligandet av jämställdhet (The Global Gender Gap, 2017).

  • Småbarnspedagogiken i Finland är den bästa i världen (Global Competitiveness Report, 2016–2017).

  • Finland är världens näst bästa land att vara flicka i (Save the Children, Girl’s Opportunity Index, 2016).

  • Mödrars välbefinnande har bedömts vara den näst bästa i världen (Save the Children, 2016).

  • Finland är världens effektivaste land när det gäller utnyttjandet av människors kompetens (World Economic Forum).

 
Läs mer

Finland launches international gender equality prize