Priset 2021

Finland har valt att dela ut det internationella jämställdhetspriset 2019 till den internationella kvinnorättsorganisationen Equality Now. Finland har valt att dela ut det internationella jämställdhetspriset till den internationella kvinnorättsorganisationen Equality Now. Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist offentliggjorde pristagaren den 2 december 2019 i Tammerfors.

Yasmeen Hassan, chefen för organisationen Equality Now, tog emot priset med följande ord:
"Genom att välja oss som pristagare lyfter Finlands regering fram vikten av lagar och rättsstatsprincipen när det gäller att främja kvinnors jämställdhet. Vi är tacksamma för äran att få detta värdefulla pris som nu delas ut för andra gången."