Priset 2019

Det internationella jämställdhetspriset delades ut för andra gången den 2 december 2019. Priset gick till den internationella kvinnorättsorganisationen Equality Now

Läs på Priskommittees beskrivning och grund för valet

Tack för alla förslag till nästa mottagare av det internationella jämställdhetspriset!

Vem som helst hade möjlighet att föreslå nästa pristagare via blanketten på jämställdhetsprisets webbplats som var öppen från den 25 Oktober till den 31 December 2018. Därefter gick förslagen vidare till en prisnämnd som består av internationella experter. Det slutliga beslutet om pristagaren fattades av statsrådet.