Priset 2019

Det internationella jämställdhetspriset delades ut för andra gången den 2 december 2019. Priset gick till den internationella kvinnorättsorganisationen Equality Now

Yasmeen Hassan, chefen för organisationen Equality Now, tog emot priset med följande ord:
"Genom att välja oss som pristagare lyfter Finlands regering fram vikten av lagar och rättsstatsprincipen när det gäller att främja kvinnors jämställdhet. Vi är tacksamma för äran att få detta värdefulla pris som nu delas ut för andra gången."

Läs på Priskommittees beskrivning och grund för valet

Vem som helst hade möjlighet att föreslå nästa pristagare via blanketten på jämställdhetsprisets webbplats som var öppen från den 25 Oktober till den 31 December 2018. Därefter gick förslagen vidare till en prisnämnd som består av internationella experter. Det slutliga beslutet om pristagaren fattades av statsrådet.