Priset 2017

Mottagaren av priset: Tysklands förbundskansler Angela Merkel


Den första mottagaren av det internationella jämställdhetspriset som har inrättats av Finlands regering är Tysklands förbundskansler Angela Merkel. Statsminister Juha Sipilä offentliggjorde mottagaren av priset den 14 december 2017 i Bryssel.

Statsrådet beviljade priset utifrån förslag av en oberoende prisnämnd. I 2017 bestod prisnämnden av verkställande direktören för Tammerforshuset Paulina Ahokas som ordförande samt av generalsekreteraren för projektet Finland 100 år Pekka Timonen och författaren och forskaren Rosa Meriläinen.

 

Prismotiveringar

  • Tack vare sin livsgärning är förbundskansler Angela Merkel en av världens mest inflytelserika personer och en förebild för många kvinnor och flickor. Genom att krossa glastak har hon visat att kvinnor kan avancera till de högsta ledande posterna.
  • Som förbundskansler har Merkel tagit upp jämställdhet mellan könen på statschefernas agenda. Hon har i synnerhet arbetat för att förbättra kvinnors rättigheter och möjligheter i utvecklingsländer.
  • I Tyskland strävar hon efter genuin samhällelig jämställdhet mellan kvinnor och män, vilket innebär till exempel bättre möjligheter att kombinera arbete och familjeliv.
  • Även under trycket av internationella utmaningar har Angela Merkel alltid försvarat människovärdet och de mänskliga rättigheterna. Hon är också en stark förespråkare för och ett föredöme i fråga om europeiska värderingar – en sann europeisk ledare.


 

Pressmeddelande 14.12.2017: Finlands regerings internationella jämställdhetspris till förbundskansler Angela Merkel

Mottagaren av prissumman: SOS Femmes et Enfants Victimes de Violance Familiale

Pristagaren, förbundskansler Angela Merkel riktade prissumman på 150 000 euro till en nigerisk civilsamhällesorganisation som arbetar för kvinnors och barns rättigheter. Grundaren av organisationen SOS Femmes et Enfants Victimes de Violence Familiale Mariama Moussa, som är en internationellt erkänd försvarare av kvinnors och barns rättigheter tog tacksamt emot prissumman i Tammerfors den 6 mars 2018.

Hon berättade att priset gör det möjligt att förverkliga en av organisationens långlivade drömmar. Den planerar grunda ett skyddshem där kvinnor och barn som utsatts för familjevåld är säkra och där de kan erbjudas psykisk och fysisk hjälp.

Förbundskansler Merkels motivering till valet av prissummans mottagare

Först och främst ska vi inte tolerera att kvinnor blir utsatta för aggressioner bara för att de är kvinnor. Både fysiska och psykiska trauman är skadliga i sig, men deras negativa påverkan stärks ofta av en känsla av skam i samhället. Offren blir alltså utsatta för våld på två nivåer. Det är därför särskilt viktigt att det också finns glimtar av hopp – individer och organisationer som stöder kvinnor och flickor som har blivit utsatta för våld.

 

Därför vill jag rikta den prissumma som ingår i det internationella jämställdhetspriset till en sådan glimt av hopp: frivilligorganisationen SOS Femmes et Enfants Victimes de Violance Familiale (kvinnor och barn som är offer för våld i hemmet). Denna organisation arbetar för att förebygga våld mot kvinnor och flickor i Niger. Varken där eller i andra länder bygger välstånd och välbefinnande bara på hälften av befolkningen, utan på alla medlemmar i samhället.

Pressmeddelande 6.3.2018: Jämställdhetsprisets mottagare förbundskansler Angela Merkel riktar prissumman till arbetet mot våld mot kvinnor och flickor

Hälsning från mottagaren av prispengarna