Hoppa till innehåll

Afghanska kvinnors humanitära arbete tilldelas Finlands internationella jämställdhetspris

Utgivningsdatum 11.12.2023 13.36
Mahbouba Seraj.
Bild: Mikko Vares

Det internationella jämställdhetspriset delades ut till Afghan Women Skills Development Center, som kämpar för kvinnors möjligheter att påverka i Afghanistan. Organisationen utför ett betydande humanitärt arbete för att främja afghanska kvinnors säkerhet.

Statsminister Petteri Orpo överräckte priset på 300 000 euro till organisationens representant Mahbouba Seraj i Tammerfors den 11 december 2023. 

‒ Finland har i 20 års tid gett sitt starka stöd till jämställdhet och kvinnors rättigheter i Afghanistan. Än i dag fortsätter detta viktiga stöd i så stor utsträckning som är möjligt. Finland glömmer inte kvinnorna i Afghanistan, säger statsminister Petteri Orpo.

Afghanistan är ett exempel på ett land där kvinnors mänskliga rättigheter systematiskt förtrycks. Efter talibanernas statskupp har flickor förvägrats gymnasieutbildning och kvinnor förvägrats högre utbildning. 

Organisationen Afghan Women Skills Development Center har till uppgift att erbjuda afghanska flyktingkvinnor utbildning och stödja deras kompetensutveckling och ekonomiska egenmakt. Organisationen arbetar i åtta provinser på olika håll i landet. Organisationen samarbetar med FN:s flyktingkommissariat UNHCR. Syftet med samarbetet är framför allt att ge skydd åt kvinnor och familjer som befinner sig i fara. I små familjecenter kan kvinnor till exempel föra sina barn till en läkarundersökning och tillbringa tid med sina barn. I centren förmedlar organisationen också humanitärt bistånd till kvinnor, såsom mat, hygienartiklar och pengar.

‒ Eftersom kriget pågått i över 40 år finns det uppskattningsvis 3,5–4 miljoner änkor i landet. Efter att talibanerna kom till makten har dessa kvinnor kunnat arbeta eller försörja sig endast i mycket begränsad utsträckning. Vi försöker få talibanerna att inse att dessa kvinnor är familjernas enda försörjare och att de måste arbeta och röra sig utanför sina hem, säger organisationens verksamhetsledare Mahbouba Seraj.

Effekterna av organisationens arbete lyftes fram vid valet av pristagare

Det kom in närmare 500 förslag på pristagare från olika delar av världen. Beslutet om pristagaren gjordes på förslag av den internationella priskommittén.

– Afghan Women Skills Development Center gör ett livsviktigt arbete för att försvara kvinnors rättigheter och jämställdhet. Situationen i Afghanistan är mycket svår i synnerhet för kvinnor och organisationer som arbetar för kvinnors rättigheter, vilket ytterligare understryker vikten av det arbete som årets vinnare utför och modet som det kräver, säger Sanni Grahn-Laasonen, socialskyddsminister med ansvar för jämställdhetsfrågor.

– Situationen i Afghanistan är dyster och farlig med tanke på flickors och kvinnors rättigheter. Afghan Women Skills Development Center arbetar på gräsrotsnivå och ger hopp om bättre tider under ytterst svåra förhållanden. Det har varit en ära att vara ordförande för den högklassiga internationella juryn. I sitt val betonade juryn effekterna av den prisbelönta organisationens arbete. Vi var eniga i vårt beslut, säger Saara-Sofia Sirén, ordförande för priskommittén och styrelseordförande för Kvinnoorganisationernas Centralförbund. 

Till juryn hörde också människorättsaktivisten Zarifa Ghafari, skådespelaren Krista Kosonen, nyhetsankaret Richard Lui, grundaren och ordföranden för organisationen GWL Voices Susana Malcorra samt CMI ‒ Martti Ahtisaari Peace Foundations styrelseordförande Alexander Stubb

Jämställdhetspriset delades ut för fjärde gången 

Det internationella jämställdhetspriset är statsrådets pris, som administreras av social- och hälsovårdsministeriet. Tammerfors har varit partner och värdstad för priset sedan 2017. Prisets samarbetspartner i år är CMI ‒ Martti Ahtisaari Peace Foundation och Kvinnoorganisationernas Centralförbund.

År 2021 tilldelades priset organisationen We Will Stop Femicide Platform, som utför banbrytande arbete mot våld mot kvinnor i Turkiet och vars arbete är relevant över hela världen.
År 2019 gick priset till Equality Now, en global icke-vinstdrivande organisation som arbetar för kvinnors rättigheter och som lyckats ändra diskriminerande lagar och förstelnad praxis över hela världen.
Jämställdhetspriset 2017 tilldelades Tysklands förbundskansler Angela Merkel. Hon styrde prissumman till en nigerisk organisation som arbetar för att bekämpa familjevåld. Organisationen använder medlen till att bygga ett skyddshem.

Tillbaka till toppen