Ujuni Ahmed uppmuntrar till att tala om problemen – politiskt tigande förvärrar minoritetskvinnors ojämställdhet

Ujuni Ahmed är en efterfrågad expert, ordförande för en krisberedskapsorganisation, nybliven mamma och uppskattad författare, vars verk ”Tytöille, jotka ajattelevat olevansa yksin” hade premiär på Nationalteatern hösten 2023. Hon kom med sin familj till Finland från Somalia i början av 1990-talet. Då förstod man ännu inte att satsa på integration av invandrare, vilket ledde till många av dagens problem, anser Ahmed.

Läs artikeln

Tarja Halonen: Flickorna i konfliktländerna är i akut behov av vår uppmärksamhet

President Halonen är en orubblig försvarare av välfärdssamhället – och av goda orsaker. De metoder som de nordiska länderna har använt för att främja jämlikhet skulle ha kunnat hjälpa också länder i kris. ”Flickors och kvinnors emancipation fungerar som en sköld som skyddar dem också under kriser. Men problemen borde ha lösts när läget var lugnare. Chansen att ett land som befinner sig i kris börjar förbättra ställningen för de allra mest utsatta är liten."

Läs artikeln

Jämställdhet bör utgöra kärnan i fredsbyggande

Fred och jämställdhet går hand i hand: samhällen med högre grad av jämställdhet är ofta mer fredliga, samtidigt som fredliga samhällen är bättre på att göra framsteg inom jämställdhet. Jämställdhet spelar också en viktig roll i hur fred skapas. Förutsättningarna för varaktig fred och återhämtning efter krig byggs upp samtidigt på politisk nivå, samhällsnivå och personnivå. Därför bör både män och kvinnor ha möjlighet att delta i varje steg i fredsprocessen, från samråd före förhandlingarna till de konkreta åtgärder som vidtas efter att parterna har skakat hand.

Läs artikeln