Hoppa till innehåll

Arbetet på Plan har fått generalsekreterare Ossi Heinänen att tänka om i fråga om könsnormer

Utgivningsdatum 2.11.2023 14.33

Ossi Heinänen blev bekant med organisationsvärlden redan under studietiden. Han var generalsekreterare i studentkåren och även om han hade andra intressen också, bland annat en egen artistförmedling, vaknade tanken att ett jobb i en medborgarorganisation kunde vara något för honom. Heinänen har haft sitt intressanta och meningsfulla jobb på Plan sedan 2012.

Ossi Heinänen.

Plan verkar för tillfället i över 80 länder. Heinänen säger att medborgarorganisationernas insatser verkligen behövs vid kriser och katastrofer. Men det skulle behövas betydligt mer finansiering för att man skulle kunna svara på alla kriser. 

– Europas uppmärksamhet är nu helt förståeligt riktad på Ukraina. Den ytterst alarmerande matkrisen i Afrika får inte så mycket uppmärksamhet. 

Klimatkrisen drabbar särskilt flickor

Heinänen berättar att flickor diskrimineras på många sätt. Faktorer som kan leda till diskriminering är utöver ålder och kön bland annat fattigdom, funktionsnedsättningar och att höra till en minoritet. Ställvis är tanken att flickor inte är lika mycket värda som pojkar djupt rotad sedan århundraden tillbaka. 

– Miljökrisen påverkar könen på olika sätt fast man kanske inte kommer att tänka på det. Flickor och kvinnor har huvudansvaret för hemsysslorna i utvecklingsländer. När de måste gå längre sträckor efter vatten betyder det mindre tid för skola eller fritid, som de också borde ha rätt till. Sexuella trakasserier ökar. Tvångsäktenskapen har ökat i områden där torkan är värst. Familjerna försöker klara livhanken och kan återgå till gamla traditioner för att flickorna ska klara sig. 

Klimatförändringen leder också till konflikter som i sin tur gör att det uppstår flyktingläger. I lägren är flickor enligt undersökningar i en betydligt svagare ställning än andra; det förekommer våldtäkter, kidnappningar och människohandel och menshygienen är dålig.

Flickorna utgör en del av lösningen

Enligt Heinänen är det viktigaste vi kan göra för flickorna i utvecklingsländer att se till att de får gå längre i skola. 

– Situationen är redan bra när det gäller hur flickorna börjar i skolan. Men när familjen behöver hjälp med att ta hand om syskon, hämta vatten och andra hemsysslor så avbryts ofta flickornas skolgång. 

Utbildning är också nyckeln till att flickorna lär sig hur vi kan motverka klimatförändringen och anpassa oss till den.

– Vi måste lyssna på flickorna. Det skulle vara vansinnigt att inte utnyttja hälften av den mänskliga kapaciteten när vi försöker hitta lösningar på klimatförändringen. 

Ossi Heinänen sitter i soffan.

Organisationen verkar på många plan

Plan är en stor organisation som kan verka på flera nivåer; som påverkare på statsnivå och i lagstiftning samt på gräsrotsnivå. På den senare framskrider arbetet ofta en diskussion åt gången. Arbetarna är nästan alltid lokala eller från lokala samarbetsorganisationer. 

Heinänen har fina erfarenheter från exempelvis Etiopien, där man genom samtal med alla parter och genom att berätta om könsstympningens nackdelar fått människorna i många byar och i hela områden att nästan helt sluta med det här traumatiserande ingreppet.

Vidgade tankar kring jämställdhet

Heinänen säger att hans tankesätt vidgats och kunskaper ökat i och med arbetet i Plan. 

– Jag tycker att jag uppfostrats till jämställdhet. Ändå har jag upptäckt att olika könsnormer helt oförmärkt påverkar tankarna.  Det har fått mig att utmana mig själv i situationer där jag gör automatiska antaganden. 

Heinänen förundrar sig över att framför allt vita heteromän i olika forum uttrycker rädslor förknippade med jämställdhetsfrågor och könsmångfald – det är ju inte så att man vill ta något ifrån dem.

– När man försöker identifiera situationer där man drar slutsatser enligt en viss norm och när man sedan försöker lära sig av dem är man redan en god bit på väg. 

Tillbaka till toppen