Hoppa till innehåll

En kamp för att skydda kvinnor

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 10.12.2021 14.26
Nyhet

År 2009 hittades Münevver Karabuluts livlösa kropp i en sopcontainer i Turkiet. Försöken att dölja mordet skakade landet och ledde till att grundandet av We Will Stop Femicide Platftform för att förhindra kvinnomord.

Enligt FN är jämställdhet inte bara en grundläggande mänsklig rättighet, utan en nödvändig grund för en fredlig, välmående och hållbar värld. Därför har det definierats som ett av FN:s mål för hållbar utveckling. 

Det har skett framsteg: alltfler flickor går i skolan, fler kvinnor har ledningsbefattningar och lagar har omarbetats för att främja jämställdhet. 

Trots detta finns det fortfarande många utmaningar. Diskriminerande lagar och sociala normer finns fortfarande överallt och våldet mot kvinnor och flickor har ökat kraftigt under Covid-19-pandemin.

Mordet gav upphov till rörelsen

Årets vinnare av Finlands internationella jämställdhetspris (IGEP) är Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (We Will Stop Femicide Platform), som kämpar mot kvinnomord, våld mot kvinnor och övergrepp mot barn samt för jämställdhet.

Plattformen grundades som reaktion på mordet på Münevver Karabulut, en gymnasieelev som dödades av en skolkamrat, en person hon betraktade som en vän. Förövaren lyckades undgå att bli häktad i ett halvår.

– I fallet Münevver Karabulut låg fokus inte på att fånga gärningsmannen och skipa rättvisa för familjen Karabulut, utan på att dölja mordet. Vi var en grupp som ansåg att det behövdes en plattform för att ta itu med frågan om kvinnomord, säger Gülsüm Önal och Fidan Ataselim, två av organisationens grundare.

Sedan 2010 har organisationen arbetat för att stoppa kvinnomord och uppnå en värld där kvinnor är helt fria från våld, helt jämlika och fria.

Mordet på Münevver Karabulut återspeglar förändringarna i det turkiska samhället. Sedan 1980-talet har de nya generationerna vuxit upp med nya förväntningar på jämställdhet, men under detta århundrade har den konservativa regeringen insisterat på strikta könsroller för män och kvinnor i familjen och minskat stödsystemen för kvinnor. Detta har skapat en grogrund för konflikt och kvinnomord.

Kampen i domstolarna

I början fokuserade We Will Stop Femicide Platform endast på kvinnomord, men organisationens verksamhet har gradvis vuxit i takt med behovet av stöd. I dag sträcker sig organisationens verksamhet från kampanjer till lobbying. 

– Kvinnomord är ett viktigt problem i Turkiet. Vi har lyft fram det, givit det ett namn och därmed gjort det möjligt för myndigheter och samhället att identifiera problemet och börja arbeta för att lösa det.

Detta fokus på genomförandet av lagar för att skydda kvinnor från våld och säkerställa deras överlevnad utvidgades snart till alla fall av våld, inte bara mord. Därifrån har organisationens verksamhet utökats till att medverka i rättegångar om sexuella trakasserier på arbetsplatsen, mobbning och övergrepp mot barn.

Genom att engagera sig i rättegångarna skapade organisationen ett tryck på offentliga myndigheter att också engagera sig i rättegångarna. 

– Som ett resultat av våra uppmaningar började till exempel ministeriet för familjefrågor och socialpolitik att engagera sig i kvinnofrågor.

Tack vare organisationens arbete har det blivit svårare att undgå straff och avskräckande domar har uppnåtts. Organisationen har också väcka liv i många fall av misstänkt död som redan hade lagts ner som självmord och som nu utreds ytterligare.

Kampanjer

De påtagliga fördelarna med en tvist är inte vinster i rättssalen. I rättssystemet har organisationen och de kvinnor som söker rättvisa skapat uppmärksamhet, en plats där kvinnor får synas och göra sina röster hörda.

We Will Stop Femicide Platform för också register över kvinnomord och delar informationen med allmänheten varje månad. Detta arbete har lett till att kvinnomord har godkänts som begrepp av inrikesministeriet.

För bibehålla allmänhetens intresse i frågan arrangerar organisationen demonstrationer, utbildningstillfällen och seminarier.

– Vi för en dialog med lagstiftare och beslutsfattare, politiska partier och tjänstemän. Vi kämpar för att genomföra alla artiklar i Istanbulkonventionen och säkerställa att lag 6284 om skydd för kvinnor genomförs fullt ut i Turkiet.

Stöd från en banbrytare inom jämställdhet 

Det internationella jämställdhetspriset som utdelats till We Will Stop Femicide Platform instiftades för att uppmärksamma hundraårsjubileet av Finlands självständighetsdag – en slags omvänd födelsedagspresent. Världsekonomiskt forums index visar att Finland är världens näst bästa land i fråga om jämställdhet.

– Att främja jämställdhet över hela världen kräver effektiva handlingar och beslutsamt arbete. Det internationella jämställdhetspriset uppmärksammar och ökar medvetenheten om detta arbete och bidrar också till att främja jämställdhet globalt, säger Finlands premiärminister Sanna Marin, som överlämnade priset den 22 november 2021.

Prissumman på 300 000 euro tilldelas en person eller organisation som på ett globalt betydelsefullt sätt har bidragit till ökad jämställdhet. Mottagaren tilldelar pengarna till en sak som de har valt som stärker flickors och kvinnors ställning.

Utmärkelsen till We Will Stop Femicide Platform skapar en möjlighet att främja en bred offentlig diskussion som når bortom Turkiets gränser.

– Vi har gjort vad som måste göras och vad alla borde göra. Det faktum att kampen i vårt land har uppmärksammats av det internationella samfundet ger oss stor styrka och glädje. Att priset kommer från ett land som Finland som främjar kvinnors rättigheter är också en källa till stolthet, säger Gülsüm Önal från We Will Stop Femicide Platform.


Läs mer om We Will Stop Femicide Platform

Tillbaka till toppen