Hyppää sisältöön

Taistelu naisten turvallisuuden puolesta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 10.12.2021 14.26
Uutinen

Vuonna 2009 Münevver Karabulutin eloton ruumis löytyi Turkista jäteastiasta. Murhan peittely järkytti maata ja johti naismurhien estämiseen keskittyneen We Will Stop Femicide Platform –järjestön syntymiseen.

YK:n mukaan sukupuolten tasa-arvo on paitsi perustavanlaatuinen ihmisoikeus, myös välttämätön perusta rauhalliselle, vauraalle ja kestävälle maailmalle. Siksi se on määritelty yhdeksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteeksi.

Edistystä on tapahtunut: tyttöjen koulunkäynti on lisääntynyt, naisten johtotehtävät ovat lisääntyneet ja lakeja uudistetaan sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi.

Haasteita on silti edelleen paljon. Syrjivät lait ja sosiaaliset normit ovat edelleen yleisiä ja COVID-19-pandemian aikana naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta on lisääntynyt voimakkaasti.

Murha synnytti liikkeen

Tänä vuonna Suomen kansainvälisen tasa-arvopalkinnon (IGEP) saaja on Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tai We Will Stop Femicide Platform. Se on naisiin kohdistuvan väkivallan estämiseksi, lasten hyväksikäy-tön pysäyttämiseksi sekä sukupuolten tasa-arvon turvaamiseksi perustettu järjestö.

Järjestö perustettiin vastareaktiona opiskelija Münevver Karabulutin murhaan. Tekijä onnistui välttelemään pidätystä puoli vuotta.

”Karabulun tapauksessa ei keskitytty tekijän kiinni saamiseen ja oikeuden saamiseen Karabulun perheelle vaan murhan peittelyyn. Ajattelimme, että tarvitaan keino, jolla tartutaan naismurhiin”, kertovat foorumin perustajat Gülsüm Önal ja Fidan Ataselim.

Järjestö on vuodesta 2010 lähtien pyrkinyt pysäyttämään naissurmia ja luomaan maailmaa, jossa naiset eivät kokisi väkivallan uhkaa ja olisivat tasa-arvoisia ja vapaita.

Karabulutin murha heijastaa Turkin yhteiskunnan muutoksia. 1980-luvun jälkeen uudet sukupolvet ovat kasvaneet odottaen tasa-arvon paranemista, mutta tällä vuosisadalla konservatiivinen hallitus on pitänyt kiinni tiukoista miesten ja naisten roolimääritelmistä perheessä ja leikannut naisten tukijärjestelmiä. Tämä on luonut uutta potentiaalia konflikteille ja naismurhille.

Taistelu tuomioistuimissa

Aluksi We Will Stop Femicide Platform keskittyi vain naisrikostapauksiin, mutta sen laajuus on vähitellen kasvanut tuen tarpeen tahdissa. Tänä päivänä järjestön toiminta ulottuu tietoisuuden lisäämisestä poliittiseen vaikuttamiseen.

” Naismurhat ovat tärkeä ongelma Turkissa. Paljastimme sen, nimesimme sen ja näin mahdollistimme sen, että viranomaiset ja yhteiskunta tunnistavat ongelman ja ryhtyvät ratkomaan sitä.”

Keskittyminen lain toimeenpanoon naisten suojelemiseksi väkivallalta ja heidän henkiinjäämisensä turvaamiseksi laajeni pian kaikkiin väkivaltatapauksiin, ei pelkästään murhiin. Sieltä foorumin toiminta on laajentunut työpaikalla tapahtuvaan seksuaaliseen häirintään ja lasten hyväksikäyttöön liittyviin oikeusjuttuihin.

Osallistuminen oikeusprosesseihin loi painetta myös julkisille laitoksille.

”Esimerkiksi soittojemme ansiosta perhe- ja sosiaalipolitiikan ministeriö alkoi osallistua naisten tapauksiin.”

Platformin toimien ansiosta rangaistusten lieventäminen on vaikeutunut ja pelotetuomioita on saavutettu. Platform on myös onnistunut avaamaan useita epäilyttäviä kuolemantapauksia tutkittaviksi, vaikka ne olivat jo päätetty olevan itsemurhia.

Tietoisuuden lisääminen

Oikeudenkäyntien konkreettiset hyödyt eivät ole pelkästään oikeudellisia. Oikeuslaitoksessa Platform ja oikeutta vaativat naiset ovat luoneet julkisuutta, jossa naiset ovat läsnä ja saavat äänensä kuuluviin.

We Will Stop Femicide Platform pitää kirjaa naisiin kohdistuvista rikoksista ja jakaa tiedot julkisuuteen kuukausittain. Tämä työ on johtanut siihen, että termi ”naismurha” on hyväksytty virallisesti sisäministeriössä.

Aiheen pitämiseksi pinnalla Platform järjestää joukkoprotesteja, koulutustilaisuuksia ja seminaareja.

”Olemme vuoropuhelussa ministeriöiden lainsäätäjien, poliittisten päättäjien, puolueiden ja virkamiesten kanssa. Taistelemme Istanbulin sopimuksen kaikkien artiklojen toimeenpanemiseksi ja sen varmistamiseksi, että Turkissa pannaan täytäntöön naisten suojelua koskeva laki nro 6284.”

Tukea tasa-arvon edelläkävijältä

Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi perustettu International Gender Equality Prize annettiin Will Stop Femicide Platformille eräänlaisena käänteisenä syntymäpäivänä. World Economic Forum -indeksin mukaan Suomi on sukupuolten tasa-arvossa maailman toiseksi paras maa.

”Sukupuolten tasa-arvon edistäminen koko maailmassa vaatii tehokkaita toimia ja määrätietoista työtä. Kansainvälinen tasa-arvopalkinto antaa tunnustusta tälle työlle ja lisää tietoisuutta siitä. Se myös auttaa edistämään sukupuolten tasa-arvoa globaalisti”, sanoo palkinnon 22.11.2021 Tampereella jakanut Suomen pääministeri Sanna Marin.

300 000 euron palkinto myönnetään henkilölle tai organisaatiolle, joka on edistänyt sukupuolten tasa-arvoa maailmanlaajuisesti merkittävällä tavalla. 

Palkintosumma suunnataan järjestön ja sen tukilinjan vahvistamiseen yhä useampien naisten tavoittamiseksi. Järjestö haluaa myös luoda mediakanavia, jotka antavat äänen naisten oikeuksille ja antavat naisille voimaa ja rohkaisua, koska media ei yleisesti käsittele aihetta riittävästi.

”Olemme tehneet, mitä pitää tehdä ja mitä jokaisen pitäisi tehdä. Se, että taistelu maassamme on huomioitu kansainvälisessä yhteisössä, antaa meille suurta voimaa ja iloa. Myös Suomen kaltaiselta naisten oikeuksia edistävältä maalta tuleva palkinto on meille ylpeydenaihe”, sanoo We Will Stop femicide Platformin perustajajäsen Gülsüm Önal.


We Will Stop Femicide Platform
 

Sivun alkuun