Me uskomme, että tasa-arvo voidaan saavuttaa kaikkialla maailmassa

Video: Hän on suomenkielinen persoonapronomini, joka tarkoittaa yhtäläisiä mahdollisuuksia. Videon on tuottanut Finland Promotion Board.

Miksi palkinto on perustettu ja miksi juuri Suomessa?

Sukupuolten tasa-arvo on keskeinen arvo suomalaisille. Sen merkitys on ollut oleellinen satavuotiaan Suomen ja koko yhteiskuntamme rakentamisessa. Koska vuosi 2017 oli Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuosi, valtioneuvosto päätti, että se on erinomainen ajankohta kansainvälisen tasa-arvopalkinnon perustamiselle.

Palkinto myönnetään henkilölle tai toimijalle, joka on edistänyt sukupuolten tasa-arvoa kansainvälisesti merkittävällä tavalla. Vuonna 2023 palkintosumma on suuruudeltaan 300 000 euroa.

Me suomalaiset olemme ylpeitä saavutuksistamme sukupuolten tasa-arvoon liittyen. Suomi on jo yli sadan vuoden ajan ollut tasa-arvoasioiden tienraivaaja ja uskomme, että kansainvälisen tasa-arvopalkinnon myötävaikutuksella voidaan edistää sukupuolten tasa-arvoa maailmanlaajuisesti.

Monet järjestöt ja yksittäiset henkilöt tekevät tärkeää työtä tasa-arvon eteen kansainvälisesti. Me toivomme, että palkinto osaltaan auttaa tässä työssä. Haluamme myös edistää tasa-arvokeskustelua globaalissa kontekstissa.

Käytännön toteutus

Kenellä tahansa on mahdollisuus ehdottaa palkinnonsaajaa. Ehdotukset välitetään kansainvälisistä asiantuntijoista koostuvalle riippumattomalle palkintolautakunnalle, joka tekee ehdotuksen palkinnonsaajasta. Lopullisen päätöksen palkinnonsaajasta tekee sosiaali- ja terveysministeriö.

Palkinto jaetaan yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa ja se jaetaan joka toinen vuosi. Palkinnon luovuttaa pääministeri. 

Palkintojuhla järjestetään Tampereella

Kansainvälinen tasa-arvopalkinto jaetaan Tampereella jo neljättä kertaa. Ensimmäisen kerran palkinto jaettiin Tampereella maaliskuussa 2018 järjestetyssä juhlatilaisuudessa. 

Tampereella on naisvaltaisten teollisuusyritysten ja naisten yhteiskunnallisen aktiivisuuden myötä vahva tasa-arvoon ja naisten osallistumiseen liittyvä historia. Jo vuonna 1905 Tampereen keskustorille kokoontui 40 000 ihmistä vaatimaan tasa-arvoista äänioikeutta, joka seuraavana vuonna toteutuikin. Tampere on ollut aikaansa edellä myös naisten ja perheiden hyvinvoinnin edistämisessä. Jo 1840 Tampereella toimi koulu, jossa opiskelivat sekä tytöt että pojat.

Tampere haluaa olla jatkossakin tasa-arvon kaupunki. Tampereella syntynyt kirjailija Minna Canth on sanonut osuvasti: ”Naiskysymys ei ole ainoastaan naiskysymys vaan ihmiskunnan kysymys.”

Palkinto on osa Agenda 2030:n toteuttamista

Kansainvälinen tasa-arvopalkinto on konkreettinen keino, jolla Suomi toteuttaa Kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030:n tavoitteita. Agenda 2030 muodostuu 17 päätavoitteesta, joista yksi on saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia.

YK:n jäsenmaat sopivat kestävän kehityksen universaaleista tavoitteista ja toimintaohjelmasta syyskuussa 2015 ja ohjelma on voimassa vuoteen 2030 saakka. Kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030:n tavoitteena on kääntää globaali kehitys uralle, jossa ihmisten hyvinvointi ja ihmisoikeudet, talouden vauraus sekä yhteiskuntien vakaus turvataan ympäristön kannalta kestävällä tavalla ja poistetaan äärimmäinen köyhyys maailmasta.

Kansainvälinen tasa-arvopalkinto on valtioneuvoston perustama ja rahoittama palkinto. Palkintoa hallinnoi sosiaali- ja terveysministeriö. 

 

 

 

 

 

 

Lue lisää

International Gender Equality Prize brochure (PDF)

Fact sheet about the International Gender Equality Prize (PDF)

Video: Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Anna-Kaisa Ikonen kertoo, että Tampereella on vahva tasa-arvon perinne