Palkintolautakunta 2019

Palkintolautakunnan puheenjohtaja: Pekka Haavisto

Pekka Haavisto on kansanedustaja ja ulkoministeri. Hän oli Euroopan ensimmäinen vihreä ministeri: ensin ympäristö- ja kehitysyhteistyöministeri ja myöhemmin kehitysministeri.

Haavisto on toiminut Vihreän liiton ja Euroopan vihreän puolueen puheenjohtajana sekä ulkoministeriön erityisedustajana Afrikan kriiseissä. Sitä ennen hän toimi Euroopan unionin Sudanin ja Darfurin erityisedustajana sekä YK:n erityisasiantuntijana Darfurin rauhanprosessissa vuonna 2007. Hän on myös johtanut useita konfliktialueille suuntautuneita tehtäviä UNEPin konfliktien jälkeisestä työstä vastaavana puheenjohtajana.

Haavisto on Euroopan rauhaninstituutin (EIP) johtokunnan puheenjohtaja. Hän elää rekisteröidyssä parisuhteessa ecuadorilaisen Antonio Floresin kanssa.


Eva Biaudet

Eva Biaudet on tunnettu ihmisoikeusaktivisti, entinen peruspalveluministeri ja tasa-arvoasioista vastaava ministeri. 

Toukokuussa 2019 Biaudet aloitti kuudennen eduskunta kautensa. Hän toimii ulkoasiainvaliokunnassa sekä Euroopan unionin jäsenyyteen liittyviä asioita käsittelevässä suuressa valiokunnassa. Hän on toiminut eduskunnan ihmisoikeusverkoston puheenjohtajana ja johtaa tällä hetkellä eduskunnan naisverkostoa. Hän on myös puoluevaltuustonsa puheenjohtajana. Kansanedustajakausiensa välissä Biaudet toimi Etyjin ihmiskaupan vastaisena erityisedustajana Wienissä. Etyjissä on 57 jäsenmaata.  Wienissä viettämänsä ajan jälkeen hän jatkoi työtään ihmisoikeuksien parissa vähemmistövaltuutettuna ja yhdenvertaisuusvaltuutettuna.

Vuonna 2012 Biaudet oli Ruotsalaisen kansanpuolueen presidenttiehdokas. Vuodesta 2015 alkaen Biaudet on toiminut 60 naisjärjestön kattojärjestönä toimivan Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtajana.  Lisäksi hän toimii useissa kansalaisjärjestöissä, jotka edistävät demokratiaa ja lasten oikeuksia sekä vastustavat rasismia.


Katja Iversen

Katja Iversen on Women Deliver ‑järjestön pääjohtaja. Women Deliver on johtava kansainvälinen sukupuolten välistä tasa-arvoa sekä tyttöjen ja naisten terveyttä, oikeuksia ja hyvinvointia edistävä neuvonantajajärjestö. Sen keskeisiä painopistealueita ovat äitiys-, seksuaali- ja lisääntymisterveys ja näihin asioihin liittyvät oikeudet.

Iversen on kansainvälisesti arvostettu kehityksen, vaikuttamistyön ja viestinnän asiantuntija, jolla on yli 25 vuoden kokemus työskentelystä kansalaisjärjestöissä, yrityksissä ja Yhdistyneiden kansakuntien järjestöissä. Aiemmin hän toimi Unicefin strategisen viestinnän ja julkisen vaikuttamisen johtajana. Tähän asemaan hän nousi oltuaan lähes kuusi vuotta YK:n väestörahaston UNFPA:n lisääntymisterveyden vaikuttamistyöstä ja viestinnästä vastaavan tiimin johdossa. Iversenillä on ylempi korkeakoulututkinto viestinnästä, alempi korkeakoulututkinto julkishallinnosta ja muita tutkintoja hallinnon, konfliktien ratkaisun ja kansainvälisen kehitystyön aloilta.

Iversen on työskennellyt kansainvälisen kehitystyön parissa yli 20 vuotta, ja hänellä on kattava verkosto YK:ssa, kehitysyhteisöissä ja kansainvälisessä mediassa. Hän on neuvonut ja kouluttanut useita Fortune 500 ‑yritysten johtajia kulttuurienvälisessä johtamisessa ja viestinnässä. Iversen on kansainvälisen tasa-arvoa edistävän International Gender Champion ‑päättäjäverkoston jäsen, MIT Women & Technology Solve ‑haasteen johtoryhmän jäsen sekä kysytty luennoitsija ja puhuja.


Anneli Jäätteenmäki

Anneli Jäätteenmäki oli Euroopan parlamentin jäsen vuosina 2004–2019, missä hän toimi ympäristövaliokunnan jäsenenä ja budjettivaliokunnan varajäsenenä. Hän on toiminut myös Euroopan parlamentin varapuhemiehenä sekä parlamenttiryhmänsä ALDE:n varapuheenjohtajana.  

Jäätteenmäki työskenteli lakimiehenä, ennen kuin hänet valittiin eduskuntaan vuonna 1987. Hän on ollut oikeusministeri, eduskunnan puhemies ja Suomen ensimmäinen naispääministeri. Jäätteenmäki kuuluu keskustapuolueeseen, jonka puheenjohtajana hän on toiminut. Lisäksi hän toimi useita vuosia Suomen Keskustanaisten puheenjohtajana.

Uransa aikana Jäätteenmäki on puhunut aktiivisesti avoimuuden, sukupuolten välisen tasa-arvon ja ihmisoikeuksien puolesta. Euroopan parlamentissa hän on hoitanut kansanterveyteen liittyvien asioita, kuten elintarviketurvallisuutta, elintarvikkeiden pakkausmerkintöjä ja kemikaalilainsäädäntöä. Lisäksi hän on pyrkinyt edistämään EU-elinten parempaa hallintotapaa ja hallintoa.


Dean Peacock

Dean Peacock työskentelee globaalin vaikuttamisen erityisasiantuntijana Promundo-järjestössä, joka on saanut lukuisia palkintoja miesten ja poikien osallistamisesta sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttamiseen. 

Peacock on Kapkaupungin yliopiston kansanterveyden laitoksen kunnialehtori ja Ashoka-järjestön jäsen. Hän on yksi eteläafrikkalaisen Sonke Gender Justice ‑kansalaisjärjestön perustajista ja toimi myös järjestön toisena pääjohtajana. Järjestö toimii alueellisesta ja kansainvälisesti tavoitteenaan edistää terveyttä, ihmisoikeuksia ja sukupuolten välistä tasa-arvoa. Hän on myös yksi kansainvälisen Men Engage Alliance ‑järjestön perustajista ja entinen toinen puheenjohtaja. Järjestö toimii nykyään yli 70 maassa eri puolilla maailmaa. 

Peacock on kehittänyt lukuisia menetelmiä väkivallan ja hiv:n ehkäisyyn, jotka on tunnustettu parhaiksi käytännöiksi ja ovat käytössä maailmanlaajuisesti. Hän on myös osallistunut uraauurtavaan työhön strategisten oikeudenkäyntimenettelyjen parissa koskien mm. vankilauudistusta, ruumiillisen rangaistuksen poistamista Etelä-Afrikassa ja kivipölykeuhkon sukupuoleen liittyviä ulottuvuuksia kultakaivosteollisuudessa. Hän on kirjoittanut laajasti terveydestä, ihmisoikeuksista ja sukupuolten välisestä tasa-arvosta useissa merkittävissä uutiskanavissa ja akateemisissa julkaisuissa.