Naisten ja tyttöjen aseman parantaminen Suomen kehityspolitiikan painopisteenä

Suomen kehityspolitiikan päämääränä on köyhyyden ja eriarvoisuuden poistaminen sekä kestävän kehityksen edistäminen. Kehityspolitiikalla autetaan löytämään ratkaisuja myös muihin globaaleihin haasteisiin kuten ilmastonmuutokseen.

Suomi pyrkii kaikella toiminnallaan vahvistamaan kehitysmaiden omia voimavaroja niin, että riippuvuus kehitysavusta vähenee. Vaikutusten aikaansaaminen on mahdollista vain taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävän kehityksen keinoin.

Suomen toiminta perustuu pohjoismaisen yhteiskunnan arvoihin ja lähtökohtiin. Keskeinen tavoite on ihmisoikeuksien toteutuminen. Kehityspolitiikalla pyritään vahvistamaan heikoimmassa asemassa olevien ihmisten oikeuksia, sukupuolten tasa-arvoa sekä ilmastonmuutokseen varautumista ja sen hillintää.

Suomen kehityspolitiikan ensimmäinen painopiste on naisten ja tyttöjen oikeuksien ja aseman parantaminen. Suomen oma kokemus on osoittanut, että naisten ja tyttöjen oikeuksien, aseman ja osallistumismahdollisuuksien paraneminen vahvistaa koko yhteiskuntaa ja edesauttaa myös kaikkien muiden kehitystavoitteiden saavuttamista.

Lue lisää

Ulkoministeriö: Suomen kehityspolitiikan tavoitteet ja periaatteet

Kehitys-lehti

Kehityspolitiikalla kohti Agenda 2030 -tavoitetta tasa-arvosta