Igep.fi:n saavutettavuusseloste

Igep.fi-verkkosivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Lain mukaan julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia eli verkkopalvelujen täytyy olla mahdollisimman helppokäyttöisiä mahdollisimman monelle.

Korjaamme jatkuvasti palvelussa havaittuja saavutettavuuspuutteita.

Teknisessa saavutettavuudessa ilmeneviä saavutettavuuspuutteita

Verkkopalvelu ei ole vielä kaikilta osin saavutettava. Seuraavat sisällöt tai toiminnot eivät ole saavutettavia:

Otsikkotasot

Sivujen otsikkotasojen järjestys voi olla joillain verkkopalvelun sivuilla virheellinen. Tämä voi hankaloittaa sivun selaamista ruudunlukuohjelmalla.

Joidenkin sivujen html-koodissa saattaa olla ylimääräisiä otsikkotasoja, joissa ei ole tekstiä. Nämä tasot näkyvät ruudunlukijoille tyhjinä otsikoina. (WCAG 1.3.1).

Kuvien ja kaavioiden tekstivastineet

Sivuilla voi olla tekstiä sisältäviä kuvia tai muita kuin kuvituskuvia, joille ei ole määritetty teksti-vastineita. (WCAG 1.1.1, WCAG 1.4.5)

Lomakkeen kentät

Lomakkeiden kenttien ohjelmallisessa tietojen keräämisessä on havaittu parannetta-vaa/korjattavaa. (WCAG 1.3.5)

Päävalikko

Verkkopalvelun päävalikon käyttäminen näppäimistöllä ei ole loogista. Valikko sisältää vääriä aria- ja rooli-määrityksiä. (WCAG 2.1.1)

PDF-tiedostojen saavutettavuuspuutteet

Sivustolla voi olla 23.9.2018 jälkeen julkaistuja PDF-tiedostoja, joissa on saavutettavuuspuutteita. Niissä voi olla 

  • visuaalisia elementtejä ja kaavioita, joista puuttuvat tekstivastineet. (WCAG 1.1.1)
  • muotoiluja, jotka haittaavat ruudunlukuohjelman käyttöä. Tällaisia ovat esimerkiksi tyhjät rivinvaihdot ja otsikot, joita ei ole merkitty otsikkotasoin. (WCAG 1.3.1)
  • taulukkorakenteissa muotoiluja ja puutteita, jotka haittaavat ruudunlukuohjelman käyttöä. Tällaisia ovat esimerkiksi tekstin asetteluun käytetyt taulukkorakenteet, puuttuvat ohjelmalliset sarakeotsikot ja samankaltaisten tietojen jakaminen useampaan eri taulukkoon. (WCAG 1.3.1)
  • alaviitteitä, joita ei ole linkattu tekstiin ja niiden tulkitseminen on hankalaa ruudunlukuohjelmalla. (WCAG 1.3.1)
  • metatiedoissa puutteita. Tällaisia ovat esimerkiksi puuttuvat otsikot (title) tai virheellisesti määritellyt kielet ja tekijätiedot. (WCAG 1.3.1)

Linkkien nimeäminen

Sivuston joillain sivuilla on voitu käyttää samaa linkkitekstiä linkeissä, jotka ohjaavat käyttäjän eri kohteisiin. Joidenkin linkkien nimet ovat liian yleisiä, eivätkä toimi irrallaan asiayhteydestä.

Sivustolla voi olla kuvalinkkejä, joilta puuttuu linkin tarkoituksen osoittava tekstivastine. (WCAG 2.4.4)

Rikkinäiset linkit

Sivustolla voi olla rikkinäisiä linkkejä. Linkkejä korjataan parhaillaan keskitetysti sekä sivujen normaalin päivityksen yhteydessä.

Ulkoasun muotoilu

Sisällön muotoilemiseen voi olla yksittäistapauksissa käytetty HTML-koodia. Leipätekstin muotoilussa saattaa olla vääriä tunnisteita html-koodissa. Tunnisteena on voitu käyttää virheellisesti bold-, font-, u- ja strike-tunnisteita. Nämä saattavat näkyä apuvälinekäyttäjille virheinä. (WCAG 1.3.1)

Upotukset

Sivustolla voi olla joitakin sosiaalisen median kanavista tai muualta tuotuja upotuksia, joilta puuttuu selittävä otsikko (title). (WCAG 4.1.2)

Sisällön kontrastiongelmat

Tekstin ja taustavärin kontrasti ei ole kaikissa tapauksissa riittävän suuri. Ongelmia esiintyy esi-merkiksi valikoissa, sivutuksessa ja painikkeissa. (WCAG 1.4.3)

Muista järjestelmistä tulevat sisällöt

Verkkopalvelussa on muista järjestelmistä tuotuja sisältöjä, joiden saavutettavuuspuutteet syntyvät alkuperäisessä järjestelmässä.

Sisältö, joka ei kuulu lainsäädännön piiriin

Sivustolla on sisältöä, jota lainsäädännön vaatimukset eivät koske. Tällaisia sisältöjä ovat

  • palvelussa julkaistuja ulkopuolisten tahojen sisältöjä, jotka eivät ole palveluntarjoajan it-sensä tuottamia, rahoittamia tai valvomia
  • tiedostoja, jotka on julkaistu ennen 23.9.2018
  • video- tai äänitallenteita, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020

Sosiaalinen media

Saavutettavuusvaatimukset on huomioitu sosiaalisen median kanavien sisällöissä 23.9.2020 alkaen.

Ennen 23.9.2020 tuotetutun visuaalisen ja audiovisuaalisen materiaalin joukossa on myös sisältöjä, jotka eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia (esimerkiksi tekstitykset, vaihtoehtoiset tekstit).

Otamme mielellämme vastaan huomioita ja parannusehdotuksia sivuston saavutettavuudesta. Voit lähettää palautteesi saavutettavuudesta osoitteeseen [email protected].

Tämä seloste on päivitetty 25.9.2020.