Hoppa till innehåll

Ökad mångfald viktig även inom den offentliga förvaltningen – ny digital utbildning ger verktyg

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 11.2.2022 11.09 | Publicerad på svenska 11.2.2022 kl. 11.55
Nyhet
Bilden visar händerna på människor i olika färger.

Att ta hänsyn till mångfalden i vardagen på arbetsplatsen är allt viktigare när mångfalden i samhället ökar. En ny digital utbildning för anställda inom den offentliga förvaltningen ger information och verktyg för att kunna stärka arbetsgemenskapens mångfald och inkluderande kultur.  

Antalet personer med ett främmande språk som modersmål har fyrdubblats i Finland under de senaste tjugo åren, och trenden ser ut att fortsätta. Förståelsen om mångfalden av kön har blivit bättre. Möjligheten för personer med funktionsnedsättning och för partiellt arbetsföra personer att arbeta främjas aktivt. För att var och en ska kunna vara sig själv i arbetsgemenskapen behövs det åtgärder som bidrar till mångfalden och inkluderingen på arbetsplatserna.

Arbets- och näringsministeriet har lanserat en webbutbildning som riktar sig till anställda inom den offentliga förvaltningen. Utbildningen ger konkreta verktyg för att öka mångfalden och den inkluderande kulturen på arbetsplatserna. Utbildningen som är öppen för alla finns att få på statsförvaltningens lärplattform eOppiva.

Utbildning är ett sätt att stötta den offentliga sektorn att medverka i utvecklingen av mångfalden i samhället. I ett jämlikt samhälle är olika befolkningsgrupper representerade i olika organisationer och arbetsuppgifter. Personalens ålders- och könsfördelning och andelen personer med ett främmande språk som modersmål bör även inom den offentliga sektorn återspegla befolkningen i arbetsför ålder mer än i dag.  

Vardagsrutiner är viktiga

Vardagsrutiner är av stor betydelse när man talar om arbetet med att öka mångfalden och inkluderingen.  Utbildningen ger information om åtgärder som hjälper att öka mångfalden genom rekrytering och att ta hänsyn till minoriteter samt om vad man kan göra om man upptäcker diskriminering eller rasism på arbetsplatsen. 

Människor kan bli utsatta för diskriminering eller fördomar på grund av till exempel ålder, religion eller hälsotillstånd. Särskilt utsatta för diskriminering är de som hör till en grupp som är associerad med negativa stereotypier och fördomar. 

Trots att mekanismerna för diskriminering ofta är likadana, blir olika grupper diskriminerade i olika situationer. Utbildningens syfte är att väcka människor till insikt om diskrimineringen i olika grupper och att identifiera och ifrågasätta de strukturer som leder till diskriminering samt att utmana sina egna tänkesätt. 

Mångfald förbättrar jämställhet 

Mångfaldsökande handlingsmodeller ger organisationer en möjlighet att se till att jämställdhet och likabehandling förverkligas. Modellerna förbättrar också tillgången till arbetskraft och arbetstagarnas välbefinnande. En diversifierad organisation har också i sista hand förmåga att tjäna sina kunder och samhället på ett bättre sätt. 

Utbildningen på eOppiva är en del av Programmet för mångfalden i arbetslivet som bygger på statsminister Sanna Marins regeringsprogram. Mångfaldsprogrammet samordnas av arbets- och näringsministeriet. Den svenskspråkiga versionen av utbildningen blir klar senare i år.

Mer information:
Anna Bruun, konsultativ tjänsteman, tfn +358 295 048 254
 

Tillbaka till toppen