Hoppa till innehåll

UKM begär en utredning av Finlands Olympiska Kommitté om genomförandet av principerna för god förvaltning

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 30.3.2022 13.54 | Publicerad på svenska 30.3.2022 kl. 15.55
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet har lämnat en begäran om utredning till Finlands Olympiska Kommitté onsdagen den 30 mars. Undervisnings- och kulturministeriet begär en utredning av Finlands Olympiska Kommitté om huruvida dess stadgar är förenliga med principerna för god förvaltning, om kommitténs ledning har handlat i enlighet med dessa principer vid utnämningen av chefen för elitidrottsenheten samt om ledningen i sin verksamhet har beaktat öppenhet och transparens.

Ministeriet begär också att det ska utredas hur Finlands Olympiska Kommitté genomför sitt ansvarsprogram inom organisationens ledning, övriga förvaltning och verksamhet, särskilt när det gäller beaktandet av en trygg verksamhetsmiljö och jämställdheten mellan könen. Därtill begärs en utredning av hur man inom organisationen har ingripit och i fortsättningen kommer att ingripa i osakligt beteende. 

Enligt idrottslagen (390/2015) beaktar undervisnings- och kulturministeriet vid sin prövning av idrottsfrämjande organisationer som får statsunderstöd kvaliteten på organisationens verksamhet, verksamhetens omfattning och samhälleliga verkningar samt hur organisationen främjar likvärdighet och jämlikhet. Vidare beaktas hur organisationen förverkligar ärligheten och de etiska principerna inom idrotten och elitidrotten och de övriga målen enligt idrottslagen samt hur organisationen iakttar de internationella bestämmelser som är bindande för Finland.

Utredningen ska lämnas in senast den 13 april 2022.

Mer information: Esko Ranto, överdirektör, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 115
 

Idrott
Tillbaka till toppen