Hyppää sisältöön

OKM pyytää selvitystä hyvän hallinnon periaatteiden toteutumisesta Suomen Olympiakomitealta

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 30.3.2022 13.54
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö on jättänyt selvityspyynnön Suomen Olympiakomitealle keskiviikkona 30. maaliskuuta. Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää Suomen Olympiakomitealta selvitystä siitä, ovatko yhteisön säännöt linjassa hyvän hallinnon periaatteiden kanssa ja, onko Suomen Olympiakomitean johto menetellyt huippu-urheiluyksikön johtajan nimityksessä periaatteiden mukaisesti ja huomioinut toiminnassaan avoimuuden ja läpinäkyvyyden.

Ministeriö pyytää myös selvittämään, miten Suomen Olympiakomitea toimeenpanee vastuullisuusohjelmaansa organisaation johdossa, muussa hallinnossa sekä toiminnassa ja huomioi erityisesti turvallisen toimintaympäristön ja sukupuolten välisen tasa-arvon. Selvitystä pyydetään myös siitä, miten järjestössä on puututtu ja jatkossa puututaan epäasialliseen käyttäytymiseen. 

Liikuntalain (390/2015) mukaan valtionavustettaviin liikuntaa edistäviin järjestöihin liittyvässä harkinnassaan opetus- ja kulttuuriministeriö huomioi järjestön toiminnan laadun, laajuuden ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden sekä sen, miten järjestö edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa ja miten järjestö toteuttaa liikunnan ja huippu-urheilun rehellisyyttä ja eettisiä periaatteita ja muita liikuntalain tavoitteita sekä Suomea sitovia kansainvälisiä säännöksiä.

Selvitys tulee toimittaa 13.4.2022 mennessä.

Lisätietoja ylijohtaja Esko Ranto, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 0295 330 115
 

Liikunta
Sivun alkuun