Hoppa till innehåll

Utlåtanden om förslaget om skyldigheten att utarbeta en jämställdhetsplan även inom småbarnspeda-gogiken

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 13.4.2022 10.08
Pressmeddelande
Kuva lapsista.

Utkastet till regeringspropositionen med förslag till lag om ändring av jämställdhetslagen är klart. Syftet med förslaget är att också småbarnspedagogiken ska omfattas av skyldigheten att utarbeta en jämställd-hetsplan.

I propositionen föreslås det att lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män ändras. I enlighet med skrivningen i regeringsprogrammet föreslås det i propositionen att skyldigheten att utarbeta en jäm-ställdhetsplan ska utvidgas till att gälla även småbarnspedagogiken. Även jämställdhetslagens bestäm-melse om förebyggande av diskriminering på grund av könsidentitet eller könsuttryck föreslås bli ändrad så att den också gäller småbarnspedagogiken.  

Syftet med propositionen är att främja jämställdhet inom småbarnspedagogiken. Jämställdhetsplanen är ett verktyg som stöder verksamheten i praktiken och som ska användas för att säkerställa att jämställd-hetsarbetet görs på ett systematiskt sätt. 

Propositionen har beretts vid social- och hälsovårdsministeriet i samarbete med justitieministeriet, undervisnings- och kulturministeriet samt Utbildningsstyrelsen. 

Remisstiden är 13.4. – 27.5.2022.


Ytterligare information:

Tanja Auvinen, direktör, tfn 0295 163 715, [email protected]
Katja Danner, jurist, tfn 0295 163 392, [email protected]
 

Utlåtanden i Utlåtande.fi-tjänsten

Tillbaka till toppen