Hyppää sisältöön

Esitys tasa-arvosuunnitteluvelvoitteen laajentamisesta varhaiskasvatukseen lausuntokierrokselle

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 13.4.2022 10.08
Tiedote
Kuva lapsista.

Luonnos hallituksen esityksestä tasa-arvolain muuttamiseksi on valmistunut. Tarkoituksena on lisätä varhaiskasvatus tasa-arvosuunnitteluvelvoitteen piiriin.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annettua lakia. Hallitusohjelmassa olevan kirjauksen mukaisesti esityksessä ehdotetaan tasa-arvosuunnitteluvelvoitteen laajentamista koskemaan myös varhaiskasvatusta. Lisäksi sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän ennaltaehkäisyä koskeva tasa-arvolain säännös laajennettaisiin koskemaan varhaiskasvatusta.  

Esityksen tavoitteena on sukupuolten tasa-arvon edistäminen varhaiskasvatuksessa. Tasa-arvosuunnitelma on työkalu käytännön toiminnan tueksi ja sen avulla varmistetaan, että tasa-arvotyötä tehdään suunnitelmallisesti. 

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä yhteistyössä oikeusministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen kanssa. 

Lausuntoaika on 13.4.-27.5.2022.

Lisätietoja

Tanja Auvinen, johtaja, p. 0295163715, [email protected]
Katja Danner, lakimies, p. 0295163392, [email protected]

Lausuntoaineistot lausuntopalvelussa

Sivun alkuun