Hoppa till innehåll

Statsunderstödet stöder förslaget om att europeiska funktionshinderkortet också ska kunna användas av tredjelandsmedborgare 

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 14.12.2023 14.10
Pressmeddelande

Statsrådet stöder kommissionens förslag om att direktivförslaget om det europeiska funktionshinderkortet och parkeringstillståndet för personer med funktionsnedsättning också ska gälla de tredjelandsmedborgare som vistas lagligt i ett EU-land. Statsrådet lämnade i dag U-skrivelsen om detta till riksdagen.

Syftet med förslaget är att främja likabehandling av tredjelandsmedborgare med funktionsnedsättning och deras möjligheter att utöva sin rätt till fri rörlighet. 
Statsrådet anser att alla de åtgärder på EU-nivå som främjar genomförandet av FN:s funktionsrättskonvention är viktiga.  

Finlands funktionsrättspolitik baserar sig på de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna. Utgångspunkterna för funktionsrättspolitiken är enligt grundlagen och FN:s funktionsrättskonvention bland annat att personer med funktionsnedsättning har rätt att bli behandlade likvärdigt, att inte bli diskriminerade, att kunna leva ett självständigt liv och att ha tillgänglighet till och få de individuella tjänster och det stöd som de behöver. 

Mer information

Konsultativ tjänsteman Maija Iles, tfn 0295 163 036, fö[email protected]
Sakkunnig Tea Hoffrén, tfn 0295 163 220, fö[email protected]

Tillbaka till toppen