Hyppää sisältöön

Valtioneuvosto kannattaa eurooppalaisen vammaiskortin käytön laajentamista koskemaan myös kolmansien maiden kansalaisia

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 14.12.2023 14.10
Tiedote

Valtioneuvosto kannattaa komission ehdotusta, jonka mukaan eurooppalaista vammaiskorttia ja vammaisen henkilön pysäköintilupaa koskevan direktiiviehdotuksen soveltamisalaa laajennettaisiin EU-jäsenmaan alueella laillisesti oleskeleviin kolmansien maiden kansalaisiin. Valtioneuvosto antoi asiaa koskevan U-kirjelmän tänään eduskunnalle.

Ehdotuksella halutaan vahvistaa vammaisten kolmansien maiden kansalaisten yhdenvertaisuutta ja mahdollisuutta käyttää oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen.

Valtioneuvosto pitää tärkeänä EU-tason toimia, joilla edistetään YK:n vammaisyleissopimuksen toimeenpanoa. 

Suomen vammaispolitiikka perustuu perus- ja ihmisoikeuksiin ja niiden turvaamiseen. Perustuslain ja YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen mukaisesti vammaispolitiikan peruslähtökohtia ovat muun muassa vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys, esteettömyys, oikeus itsenäiseen elämään sekä tarvittavat yksilölliset palvelut ja tuki.

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Maija Iles, p. 0295 163 036
Erityisasiantuntija Tea Hoffrén, p. 0295 163 220 
Molempien sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]
 

Sivun alkuun