Hoppa till innehåll

Rundabordssamtal stärker dialogen kring jämställdhet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 30.8.2023 10.59
Pressmeddelande
Minister Sanni Grahn-Laasonen och deltagarna i rundabordsforumet för jämställdhet

Minister Sanni Grahn-Laasonen och aktörer på jämställdhetsfältet sammanträdde igår för att diskutera jämställdhet mellan könen och vad som sägs om jämställdhet i regeringsprogrammet.

Ministern med ansvar för jämställdhetsfrågor Sanni Grahn-Laasonen bjöd in aktörer på jämställdhetsfältet till ett rundabordssamtal tisdagen den 29 augusti 2023. Syftet var att samla centrala aktörer som sysslar med jämställdhetsarbete, stärka dialogen kring jämställdhet och diskutera de viktigaste temana i det jämställdhetsprogram som är under beredning.

Regeringen har i sitt program förbundit sig att utarbeta ett förvaltningsövergripande jämställdhetsprogram. Jämställdhetsprogrammet byggs upp utifrån forskning och målen i regeringsprogrammet och den jämställdhetspolitiska redogörelsen. Syftet med programmet är att främja jämställdhet och eliminera diskriminering på grund av kön.

”Finland är med många mått mätt ett ledande land i fråga om jämställdhet, men mycket återstår att göra. I det arbetet spelar jämställdhetsorganisationerna en central roll. Det gläder mig att över 20 aktörer på jämställdhetsfältet samlades i dag vid samma bord för att diskutera konkreta åtgärder för ett mer jämlikt Finland. Jag tackar för bidragen till beredningen av jämställdhetsprogrammet”, säger minister Grahn-Laasonen, som ansvarar för jämställdhetsfrågor.

Åtgärder för att främja jämställdheten mellan könen lyfts fram på flera ställen i regeringsprogrammet. I programmet sägs det bland annat att medling i fall av familjevåld och våld i nära relationer ska frångås och att våld mot kvinnor ska motverkas. Dessutom ska de jämställdhetsproblem som drabbar pojkar och män uppmärksammas i högre grad.

I syfte att stärka jämställdheten i arbetslivet ska regeringen bland annat förebygga diskriminering på grund av graviditet och familjeledigheter. Resultaten av den föregående regeringens familjeledighetsreform följs och systemet vidareutvecklas så att det stöder bland annat  jämställdheten i föräldraskapet och i arbetslivet.

Jämställdhetsprogrammet bidrar till ett mer systematiskt jämställdhetsarbete vid ministerierna och stärker styrningen och uppföljningen av jämställdhetsåtgärderna. Jämställdhetsfrämjande beaktas också i budgetprocessen, i centrala reformer och i projekt.

Ytterligare information

Laura Rissanen, statssekreterare (jämställdhetsfrågor), [email protected], tfn 0295 163 632
Niilo Heinonen, specialmedarbetare (kommunikation och mediekontakter), [email protected], tfn 0295 163 603

Ett fungerande och hållbart välfärdssamhälle Välfärd skapas genom arbete
Tillbaka till toppen