Hoppa till innehåll

Reformen av familjeledigheterna påverkar familjetjänsterna, arbetslivet och organisationernas verksamhet  

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 11.2.2022 9.46
Pressmeddelande

Från och med augusti 2022 kan man börja använda de nya familjeledigheterna, men redan nu förbereder man sig inför familjeledighetsreformen på många olika områden i samhället bland annat genom att ordna utbildningar och ge ut informationsmaterial till arbetsplatser, mödra- och barnrådgivningar och familjer.  Ändringarna i familjeledigheterna beaktas också vid förhandlingar om arbetsavtal och tjänstekollektivavtal. 

Den 9 februari 2022 ordnade social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen en rundabordsdiskussion för att sammanföra de olika instanser som bereder genomförandet av familjeledighetsreformen. 

”Lagen blir verklighet när den påverkar barnfamiljernas vardag konkret. Aktörerna inom arbetslivet är av stor betydelse för att reformen ska lyckas. Lika viktigt är hur föräldrarna bemöts inom småbarnspedagogiken och familjetjänsterna, i synnerhet på mödra- och barnrådgivningarna. Reformen ger de bästa resultaten genom flera parallella åtgärder. Man ska informera aktivt om familjeledighetsarrangemangen, uppmuntra föräldrarna att ta ut familjeledigt och använda familjevänliga förfaranden som även beaktar papporna. Man kan inte nog betona hur viktigt det är att ledningen föregår med gott exempel”, uppmuntrar social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen.  

Rådgivning, beräkningsverktyg och blanketter som stöd för yrkespersonalen och familjerna 

Vid Folkpensionsanstalten har man arbetat med förberedelserna redan länge. Informationssystemen har ändrats så att de kan användas för att ansöka om och bevilja de nya förmånerna, och webbsidorna har uppdaterats med information om förändringarna. I januari 2022 ordnades det första webbinariet om den nya modellen.  

”Förmåner enligt den nya modellen kan sökas på en elektronisk blankett där det också ges anvisningar till kunderna. De nya förmånerna kan sökas från och med maj. De visuella innehållen och de olika beräkningsverktygen på webben hjälper familjerna. Beräkningsverktygen kan till exempel användas för att uppskatta hur familjeledigheterna borde delas med tanke på familjens ekonomi. Vi delar ut information om förmånerna också med de nya moderskapsförpackningarna. Vi har ordnat kundråd och webbinarier för arbetsgivare, och en egen tillställning för rådgivningsbyråerna. Det har önskats att vårt populäraste webbinarium ska ordnas på nytt på hösten”, berättar FPAs kommunikationsexpert Milla Vainio. 

Mödrarådgivningarna når över 99 procent av de familjer som väntar barn, och rådgivningarna har lång erfarenhet när det gäller förmånerna. Nu uppdateras både guiderna för rådgivningspersonalen och familjerna och materialet på webben.  

”Rådgivningarna har en viktig roll i familjeledighetsreformen eftersom det är där familjerna motiveras och får svar på sina frågor och evidensbaserad information. Rådgivningarna är helhjärtat med i reformen”, säger forskningschef Tuovi Hakulinen från Institutet för hälsa och välfärd. 

”Reformen syns småningom också inom småbarnspedagogiken. Personalen informeras om att familjerna kan använda familjeledigheterna och småbarnspedagogiken turvis på ett smidigt sätt. Viktigt är också att informera familjerna om de nya förfarandena och tidsfristerna”, säger Kommunförbundets utvecklingschef Jarkko Lahtinen. 

Man följer upp reformens konsekvenser och undersöker dem noggrant i olika organisationer. Men det behövs tålamod.  

”De nya familjeledigheterna kan användas fram till barnets tvåårsdag. Det här betyder att tiden går ut år 2024 för de första familjerna. Och man får vänta mycket längre än det för att se resultatet av alla förändringar", säger Milla Vainio.

”Reformen har beretts under ledning av social- och hälsovårdsministeriet och i samarbete med flera ministerier och intressegrupper. Reformen har godkänts i riksdagen, och den träder i kraft den 1 augusti 2022. Det är själva genomförandet som avgör hur reformens mål i fråga om barnets bästa och jämställt föräldraskap uppfylls och om attityderna börjar förändras till det bättre”, konstaterar direktör Liisa Siika-Aho från social- och hälsovårdsministeriet. 

Företrädarna för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna samt familjeföreningarna betonar attitydernas, kommunikationens och informationens betydelse.  

”Vår viktigaste roll är att uppmuntra. Att dela vårdnaden om barnen är i allas intresse, familjernas, arbetsgivarnas och kollegernas”, konstaterade Sari Kola, social- och arbetsmiljösakkunnig i Industrifacket. 
 
Under rundabordsmötet om genomförandet av familjeledighetsreformen hörde man anföranden av social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen, Folkpensionsanstaltens kommunikationsexpert Milla Vainio, Institutet för hälsa och välfärds forskningschef Tuovi Hakulinen, Kommunförbundets utvecklingschef Jarkko Lahtinen, Teknologiindustrins direktör Anne Somero, Industrifackets social- och arbetsmiljösakkunniga Sari Kola och social- och hälsovårdsministeriets direktör Liisa Siika-Aho. 

Material:

Mer information: 

Social- och hälsovårdsministeriet: 
Hanna Hänninen, social- och hälsovårdsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 163 508, [email protected] 
Liisa Siika-aho, direktör, tfn 0295 163 085, [email protected]    
Eva Ojala, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 201, [email protected]   
Tuulia Nieminen, kommunikationsexpert, tfn 0295 163 635, [email protected]

Hanna Sarkkinen
Tillbaka till toppen