Hoppa till innehåll

Minister Blomqvist deltar i FN:s kvinnokommissions möte i New York

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 11.3.2022 13.55
Pressmeddelande 67/2022

Den 66:e sessionen för FN:s kvinnokommission (Commission on the Status of Women, CSW) hålls i hybridform i New York 14–25 mars 2022. Från Finland deltar en bred delegation under ledning av ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist. I delegationen ingår bland annat företrädare för utrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd, delegationen för jämställdhetsärenden, riksdagen samt civilsamhällesorganisationer och ungdomar.

Minister Blomqvist deltar i den del av mötet som är avsett för ministrar och håller Finlands allmänna anförande. Storleken på delegationerna som reser till New York har begränsats på grund av pandemisituationen och en del av delegationen deltar i mötet på distans.

Huvudtemat för mötet är att uppnå jämställdhet och kvinnors och flickors egenmakt i en kontext som gäller klimatförändringen och miljö- och katastrofrisker.

Finland deltar aktivt inte bara i de förhandlingar som förs om slutsatserna utan också i officiella dialoger och sidoevenemang som ordnas under mötet. Kvinnokommissionen är ett viktigt internationellt forum för Finland för att främja ett människorättsbaserat synsätt och tillgodoseendet av kvinnors rättigheter, inklusive sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Finland främjar i förhandlingarna och sidoevenemangen samt i det övriga påverkansarbetet en övergripande strategi för kvinnors deltagande. 

”Klimatförändringen är en jämställdhetsfråga. Vi måste stärka vårt arbete för att säkerställa ett könsperspektiv i all klimat-, miljö- och katastrofhanteringspolitik. Finland betonar ett förhållningssätt som förnyar könsstrukturerna. Anpassningen till klimatförändringen bör basera sig på en bedömning av könskonsekvenserna”, säger minister Blomqvist.

Kommissionen, som verkar under Ekonomiska och sociala rådet, följer upp och stöder genomförandet av Pekingdeklarationen och dess handlingsprogram inom olika ämnesområden. CSW är FN:s näst största årliga evenemang efter generalförsamlingen.

Minister Blomqvist deltar också i flera evenemang som ordnas i samband med mötet, bland annat i en nordisk ministerpanel och i en diskussion som ordnas av ordföranden för FN:s generalförsamling om våld mot kvinnor som är aktiva inom politiken. 

Mer information om mötet finns på UN Womens webbplats.

Ytterligare information

Anna Abrahamsson, ministerns specialmedarbetare, tfn 0295 150 029, [email protected]
Hanna Onwen-Huma, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295163233, [email protected]
Elina Häkkinen, sakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 119, [email protected] 

Thomas Blomqvist
Tillbaka till toppen