Hoppa till innehåll

Förslaget om en ändring av jämställdhetslagen i syfte att öka lönetransparensen har sänts på remiss

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.4.2022 14.03
Pressmeddelande 107/2022

Utkastet till regeringens proposition om ändring av jämställdhetslagen är på remiss 22.4.–3.6.2022. Det huvudsakliga syftet med förslaget är att förhindra lönediskriminering på grund av kön och främja lika lön för lika arbete genom att öka lönetransparensen.

Förslaget baserar sig på målet i regeringsprogrammet och stärker lönemedvetenheten och rättigheterna att få information om löner för personal, personalrepresentanter och anställda som misstänker diskriminering. 

Arbetsgruppen för ökad lönetransparens publicerade sin slutrapport den 15 november 2021 (social- och hälsovårdsministeriets rapporter och promemorior 2021:27). Arbetsgruppen nådde inte enighet, och utkastet till regeringspropositionen, som ingår i slutrapporten, har efter att rapporten publicerades reviderats utgående från den politiska behandlingen. 

Begäran om utlåtande och utkastet till regeringens proposition finns i tjänsten Utlåtande.fi.

Ytterligare information

Tanja Auvinen, direktör, tfn. 02951 63715, [email protected]
 

Tillbaka till toppen