Hyppää sisältöön

Esitys tasa-arvolain muuttamisesta palkka-avoimuuden lisäämiseksi lausunnolle

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 22.4.2022 14.03
Tiedote 107/2022

Luonnos hallituksen esitykseksi tasa-arvolain muuttamisesta on lausunnolla 22.4–3.6.2022. Esityksen pääasiallisena tavoitteena on estää sukupuoleen perustuvaa palkkasyrjintää ja edistää samapalkkaisuuden toteutumista palkka-avoimuutta lisäämällä.

Hallitusohjelman kirjaukseen perustuvalla esityksellä vahvistettaisiin henkilöstön, henkilöstön edustajien ja syrjintää epäilevien työntekijöiden palkkatietämystä ja tiedonsaantia palkoista. 

Palkka-avoimuuden lisäämistä tasa-arvolaissa valmistelleen työryhmän loppuraportti (STM:n raportteja ja muistioita 2021:27) julkaistiin 15.11.2021. Työryhmä ei ollut yksimielinen, ja loppuraporttiin sisältyvää hallituksen esityksen luonnosta on raportin julkaisemisen jälkeen muokattu käytyyn poliittiseen käsittelyyn perustuen.

Lausuntopyyntö ja luonnos hallituksen esitykseksi on julkaistu Lausuntopalvelu.fi:ssä. 

Lisätietoja

johtaja Tanja Auvinen, p. 02951 63715, [email protected]
 

Sivun alkuun