Hoppa till innehåll

Forskningsprojekt om arbetslivets och yrkesstrukturens kopplingar till löneskillnader mellan könen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 18.5.2022 14.03
Pressmeddelande 124/2022
dekorativ bild

Social- och hälsovårdsministeriet finansierar ett forskningsprojekt om segregation och löneskillnader mellan könen som syftar till att granska utvecklingen i arbetslivet och förändringarna i yrkesstrukturen i fråga om kvinnor och män utifrån en lång statistikuppföljning. I undersökningen utreds särskilt hur förändringar i arbetsliv och arbetsuppgifter är kopplade till löneskillnaderna mellan kvinnor och män.

Skillnaden mellan kvinnors och mäns genomsnittliga inkomst är i genomsnitt 16 procent på hela arbetsmarknaden i Finland. Skillnaden har minskat långsamt. Löneskillnaderna beror på många faktorer, och en central faktor är att arbetena är uppdelade enligt kön. I Finland är detta ett stort problem, och läget har varit nästan oförändrat en lång tid. Könssegregationen syns mellan och inom olika branscher och i yrkena och arbetsuppgifterna. Dessutom finns det skillnader mellan kvinnor och män när det gäller hur länge man är i arbetslivet och hur långt man kommer i arbetskarriären. Inom det projekt som inleddes i maj undersöker man sambandet mellan segregationen och löneskillnaderna. 

Hittills har det inte gjorts många undersökningar i Finland om hur förändringar i kvinnors och mäns arbetsutveckling och yrkesstruktur inverkar på löneskillnaderna. Forskningsprojektet fyller denna lucka. Projektet har inletts av social- och hälsovårdsministeriet och genomförs av Statistikcentralen. Undersökningen är en statistisk granskning av ett omfattande material som samlats in under en lång tid. Undersökningen genomförs 2022–2024.

Differentieringen i arbetslivet och förändringarna i yrkesstrukturen avspeglar sig i lönerna

Tidigare undersökningar visar att kvinnor stöter på fler hinder i arbetslivet än män. Genom forskningsprojektet undersöks särskilt hur industritjänstemäns arbetsliv har börjat och utvecklats. Undersökningen visar i vilket skede differentieringen av kvinnors och mäns arbetsliv börjar och hur deras skilda arbetsinriktningar och förändringarna i arbetsuppgifterna påverkar lönerna.  

Det görs också en omfattande granskning av förändringarna i yrkesstrukturen och yrkesstrukturens inverkan på löneskillnaderna inom den privata sektorn, kommunsektorn och hos staten.  Granskningen ska öka kunskapen om hur kvinnor och män placerar sig i yrken, förändringarna i yrkena och förändringarnas konsekvenser för lönerna.    

Undersökningen skapar en grund för en jämlikare utveckling när det gäller arbetslivet och yrkesstrukturen. Forskningsprojektet ingår i programmet för lika lön som genomförs av regeringen och arbetsmarknadens centralorganisationer. 

Mer information

Outi Viitamaa-Tervonen, projektchef, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 230, [email protected]
Pekka Laine, specialforskare, Statistikcentralen, tfn +358 295 513 493, [email protected]
 

Tillbaka till toppen