Hyppää sisältöön

Tutkimushanke tarkastelee työurien ja ammattirakenteen yhteyttä sukupuolten palkkaeroihin

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 18.5.2022 14.03
Tiedote 124/2022
kuvituskuva

Sosiaali -ja terveysministeriön rahoittamassa Työurat ja ammattisegregaatio sukupuolten palkkaeron taustalla -tutkimushankkeessa tarkastellaan naisten ja miesten työurakehitystä ja ammattirakenteen muutoksia pitkien tilastoaineistojen valossa. Tutkimuksessa selvitetään erityisesti työura- ja tehtävämuutosten yhteyttä sukupuolten palkkaeroon.

Naisten ja miesten keskiansioiden ero on Suomessa keskimäärin 16 prosenttia koko työmarkkinoilla. Ero on kaventunut hitaasti. Palkkaerojen taustalla on monia tekijöitä, joista yksi keskeinen on työelämän jakautuminen sukupuolen mukaan. Jakautuminen on Suomessa voimakasta ja tilanne on pysynyt pitkään melko samanlaisena. Eriytymistä tapahtuu alojen välillä ja sisällä, ammateissa ja työtehtävissä. Myös työurat ja niillä eteneminen eroavat sukupuolen mukaan. Toukokuussa käynnistyneessä hankkeessa tutkitaan eriytymisen ja palkkaerojen välisiä yhteyksiä.

Suomessa on tehty toistaiseksi vain vähän tutkimusta sukupuolten urakehityksen ja ammattirakenteen muutosten vaikutuksista palkkaeroon. Sosiaali- ja terveysministeriön käynnistämä ja Tilastokeskuksen toteuttama tutkimushanke paikkaa tätä aukkoa. Tutkimuksessa tehdään tilastollista tarkastelua laajoilla pitkän aikavälin aineistoilla.

Työurien eriytymisen ja ammattirakenteen muutokset heijastuvat palkkoihin

Aiempien tutkimusten perusteella naiset kohtaavat enemmän esteitä työuralla verrattuna miehiin. Vuosina 2022–2024 toteutettava tutkimushanke tarkastelee erityisesti teollisuuden toimihenkilöiden työuria urien alussa ja niiden kuluessa. Tutkimus valottaa sitä, missä vaiheessa naisten ja miesten työurat eriytyvät ja minkälainen on eriytyneiden urapolkujen, kuten työtehtävämuutosten palkkavaikutus. 

Lisäksi hankkeessa tehdään laaja tarkastelu ammattirakenteen muutoksista ja sen vaikutuksista palkkaeroon yksityisellä sektorilla, kunta-alalla ja valtiolla. Tarkastelu antaa tietoa naisten ja miesten sijoittumisesta ammatteihin, siinä tapahtuneista muutoksista ja niiden palkkavaikutuksista.

Tutkimus luo pohjaa työurien ja ammattirakenteen tasa-arvoisempaan kehittämiseen. Tutkimushanke on osa hallituksen ja työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteistä samapalkkaisuusohjelmaa. 

Lisätietoja

Outi Viitamaa-Tervonen, projektipäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö, p. 02951 63230, [email protected]
Pekka Laine, erikoistutkija, Tilastokeskus, p. 0295 513 493, [email protected]
 

Sivun alkuun