Hoppa till innehåll

Bedömning av den ekonomiska politikens konsekvenser för jämställdheten mellan könen under innevarande valperiod

finansministeriet
Utgivningsdatum 8.11.2022 14.37
Pressmeddelande

Finansministeriet har inlett ett projekt för att utreda hur den ekonomiska politiken påverkat utvecklingen av jämställdheten i Finland under den pågående valperioden.

Enligt statsminister Sanna Marins regeringsprogram förbinder sig regeringen till att främja jämställdhet mellan könen bland annat i budgetprocessen och i samtliga centrala reformer.

Målet med projektet är att skapa en övergripande bild av hur de ändringar av förmåner och skatter som fastslagits 2019–2023 har påverkat de olika könen. Därtill granskar projektet med hjälp av Europeiska jämställdhetsinstitutets EIGE-bedömningsmetod de könsspecifika konsekvenserna av familjeledighetsreformen, förlängningen av läropliktsåldern och den nordiska arbetskraftsservicemodellen. Förmåns- och skatteändringarna granskas med hjälp av en mikrosimuleringskalkyl.

Projektet är en fortsättning på utvecklingsarbete som utförts vid finansministeriet. Bestämmelsen om beredningen av statsbudgeten sågs över och preciserades i fråga om jämställdhet våren 2020. Dessutom har ministerierna under innevarande valperiod årligen förbättrat jämställdhetstexterna i motiveringen till budgetpropositionens huvudtitel.

Finansministeriet har beslutat att upphandla en expertutredning hos Innolink Research Oy på basis av en konkurrensutsatt småskalig upphandling. Sakkunniga i projektet var Juho-Matti Paavola (Innolink Research Oy), Inkeri Tanhua (Equality Research Helsinki) och Eugen Koev (AkavaWorks). Till projektets styrgrupp kallas tjänstemän från finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet samt arbets- och näringsministeriet.

Expertutredningen överlämnas till finansministeriet senast den 10 mars 2023. Utredningen stärker kunskapsbasen om beslutens könskonsekvenser. Resultaten kan utnyttjas i arbetet med regeringsprogrammet, vid beredningen av regeringspropositioner och vid eventuella andra fortsatta utvärderingar.

Ytterligare information:

Jonna Berghäll, budgetråd, finansministeriet 040 708 8563, jonna.berghall(at)gov.fi

Heidi Järvenpää, specialsakkunnig, tfn 050 430 6416, heidi.jarvenpaa(at)gov.fi

Finanspolitiken
Tillbaka till toppen