Hyppää sisältöön

Kuluvan vaalikauden talouspolitiikan sukupuolivaikutukset tarkasteluun

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 8.11.2022 14.37
Tiedote

Valtiovarainministeriö on käynnistänyt hankkeen, jonka tavoitteena on selvittää, miten tasa-arvo on Suomessa kehittynyt kuluvan vaalikauden aikana talouspolitiikan seurauksena.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan hallitus sitoutuu sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen muun muassa talousarvioprosessissa ja kaikissa keskeisissä uudistuksissa.

Käynnistyneen hankkeen tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva, miten vaalikaudella 2019–2023 päätetyt kansalaisiin kohdistuvat etuus- ja veromuutokset ovat vaikuttaneet eri sukupuoliin. Lisäksi hankkeessa tarkastellaan perhevapaauudistuksen, oppivelvollisuusiän pidentämisen ja pohjoismaisen työvoimapalvelumallin sukupuolivaikutuksia hyödyntäen Euroopan tasa-arvoinstituutin EIGE:n sukupuolivaikutusten arviointiprosessin menetelmää. Etuus- ja veromuutoksia tarkastellaan mikrosimulointilaskelman avulla.

Hanke on jatkoa valtiovarainministeriössä tehdylle kehittämistyölle. Valtion talousarvion laadintamääräystä tarkasteltiin ja täsmennettiin tasa-arvon osalta keväällä 2020. Lisäksi ministeriöt ovat parantaneet talousarvioesityksen pääluokkaperusteluihin sisältyviä sukupuolten tasa-arvotekstejä vuosittain tällä vaalikaudella.

Valtiovarainministeriö on päättänyt hankkia asiantuntijaselvityksen Innolink Research Oy:lta kilpailutetun pienhankinnan perusteella. Hankkeen asiantuntijoina toimivat Juho-Matti Paavola (Innolink Research Oy), Inkeri Tanhua (Equality Research Helsinki) ja Eugen Koev (AkavaWorks). Hankkeen ohjausryhmään kutsutaan valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön virkakuntaa.

Asiantuntijaselvitys luovutetaan valtiovarainministeriölle 10. maaliskuuta 2023 mennessä. Selvitys vahvistaa tietopohjaa tehtyjen päätösten sukupuolivaikutuksista. Tuloksia voidaan hyödyntää hallitusohjelmatyössä, hallitusten esitysten valmistelussa sekä mahdollisissa muissa jatkoarvioinneissa.

Lisätietoja:

Budjettineuvos Jonna Berghäll, puh. 040 708 8563, jonna.berghall(at)gov.fi

Erityisasiantuntija Heidi Järvenpää, puh. 050 430 6416, heidi.jarvenpaa(at)gov.fi

Talouspolitiikka
Sivun alkuun