Hoppa till innehåll

Seminarium med tips för ansökningsomgångarna för EU-finansieringsprogrammen den 12. januari

justitieministeriet
Utgivningsdatum 4.1.2023 13.17
Nyhet

Utlysningen av finansiering från EU:s finansieringsprogram på det rättsliga området för 2023 öppnas i januari och justitieministeriet ordnar på torsdag den 12.1 ett evenemang som kommer med information om finansieringsprogrammen.

Välkommen och höra om finansieringsmöjligheterna och ansökningsförfarandena vad gäller EU:s finansieringsprogram för medborgare, jämlikhet, rättigheter och värden (CERV) och EU:s finansieringsprogram för rättsliga frågor (Justice Programme). Kontaktpunkten för CERV-programmet och en företrädare för Europeiska kommissionen berättar om utlysningarna för 2023. Du hör också praktiska erfarenheter och tips och har möjlighet att bilda nätverk.

EU:s finansieringsprogram på det rättsliga området 
– finansieringsmöjligheter 2023

Torsdagen 12.1.2023 kl. 12.30-17.00
Europasalen (Malmgatan 16, Helsingfors)
Europasalen är tillgänglighetsanpassad. 

Programmet

 • 12.30 Välkomstord
  Maria Blässar, chef för Europeiska kommissionens representation i Finland
  Eeva Aittoniemi, enhetschef, justitieministeriet
 • 12.40 Funding opportunities within the Justice Programme in  2023: topics, procedures and practical tips for applicants
  Mia Magli, European Commission
 • 13.15 Utlysningarna av finansiering från programmet för medborgare, jämlikhet, rättigheter och värden (CERV) 2023
  Juha Nieminen, justitieministeriet
 • 14.15 Praktiska erfarenheter av EU-finansiering för  likabehandlingsarbete i Finland
  Katriina Nousiainen, justitieministeriet
 • 14.45 Projektgenomförarnas kommentarer
  - Hur hittar jag en partner till mitt projekt? / Hur kan jag bli en projektpartner?
  - Tips för att skriva en lyckad projektansökan
 • 15.30–17.00 Nätverkande under fria former

De flesta anföranden vid seminariet hålls på finska, men kommissionens anförande hålls på engelska.

Anmäl dig senast den 10 januari 2023 kl. 18.00 via den här Webropol-länken.

Det är också möjligt att delta via Microsoft Teams. Vi skickar en deltagarlänk till de anmälda den 11 januari.

Webbinariet är avsett särskilt för aktörer inom den offentliga sektorn, civilsamhällesorganisationer, icke-vinstdrivande organisationer, stiftelser, forskningsinstitut och högskolor.

I de ansökningsomgångar som inleds nu i början av året 2023 riktas finansieringen till förebyggandet av våld, särskilt mot kvinnor och barn, främjandet av likabehandling och bekämpa rasism, främlingsfientlighet och diskriminering, stärkandet av kompetensen i fråga om EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, nätverk mellan kommuner, vänortsverksamhet, stärkandet av europeisk hågkomst samt främjandet av medborgarnas aktivitet och deltagande.

Ytterligare information: 
Roosa Talvitie, specialsakkunnig, tfn 0295 150 147, [email protected] 
Juha Nieminen, projektchef, tfn 0295 150 154, [email protected]

Mer information om CERV-programmet
Mer information om de öppna utlysningarna

Tillbaka till toppen