Hoppa till innehåll

Jämlikhetspriserna för motion och idrott och priserna för motionsfrämjande beviljades

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 22.11.2022 10.36
Pressmeddelande

Forsknings- och kulturminister Petri Honkonen har beviljat jämlikhetspriserna för motion och idrott och priserna för främjande av motion bland barn och unga. Priserna för motionsfrämjande beviljades enheter i programmen Småbarnspedagogiken i rörelse, Skolan i rörelse och Studier i rörelse.

Utmärkelserna för jämlikhet på 2 000 euro beviljades Södra Finlands motion och idrott r.f. och Finska Basketbollförbundet. Huvudpriset för jämlikhet på 3 000 euro beviljades Finlands Svenska Idrott rf (FSI).

Jämlikhetspriserna för motion och idrott

Jämlikhetspriserna 2022 beviljas riksomfattande och regionala idrottsfrämjande organisationer som får allmänt verksamhetsstöd från undervisnings- och kulturministeriet för utarbetandet och genomförandet av förtjänstfulla likabehandlingsplaner.

Södra Finlands motion och idrott r.f. är engagerad i idealen och målen för rättvist spel för hela idrottssamfundet och vill med sitt eget exempel uppmuntra föreningarna att utveckla sin verksamhet på ett ansvarsfullt och jämlikt sätt. Jämlikhetsarbetet återspeglas i de utbildningar och evenemang som ESLU ordnar.

Finska Basketbollförbundet är en aktiv och synlig aktör bland grenförbunden inom arbetet för att främja ansvarsfullhet och jämlikhet. Föreningen och dess idrottare deltar aktivt i debatter och kampanjer om jämlikhet, till exempel kampanjerna Punainen kortti rasismille och Krossa inte idrotten.

Finlands Svenska Idrott rf har sedan 2016 haft en plan för jämställdhet och likabehandling som årligen uppdateras och godkänns av styrelsen. FSI vill att dess verksamhet ska vara rättvis och fri från diskriminering och kränkande särbehandling.

Enligt minister Honkonen är det glädjande att se hur brett och mångsidigt de prisbelönta organisationerna främjar likabehandling inom idrottskulturen och fungerar som ett föredöme för andra.

- En fysiskt aktiv befolkning är inte genuint aktiv, om den inte kan erbjudas lika möjligheter att uppleva glädjen i att röra på sig. Det behövs tydliga mål, konkreta åtgärder, systematisk uppföljning och nya sätt att delta för att kunna främja likabehandling, säger minister Petri Honkonen.

De riksomfattande priserna för motionsfrämjande 2022

Priset för Småbarnspedagogik i rörelse beviljades Keskustan päiväkoti i Kouvola och Pöljän päiväkoti i Siilinjärvi. Priset för Skolan i rörelse beviljades Huhtasuon yhtenäiskoulu i Jyväskylä och Ihalan koulu i Reso. Priset för Studier i rörelse beviljades Haukiputaan lukio i Uleåborg och samkommunen för utbildning i Savolax (Varkaus, Kuopio, Siilinjärvi, Idensalmi).

Anslaget för priserna för motionsfrämjande är sammanlagt 21 000 euro. Prisbeloppen står i förhållande till storleken på de enheter som belönas. Prissumman ska användas för att främja motion i den småbarnspedagogiska miljön, skolmiljön och studiemiljön. Förslag till pristagare har lämnats av programmen för motionsfrämjande i samarbete med regionförvaltningsverken och de regionala idrottsorganisationerna.

- Daghem, skolor och läroanstalter spelar en viktig roll när det gäller att lära barn och unga att tillägna sig en motionsinriktad livsstil. Tillräckliga motoriska grundfärdigheter, erfarenheter av att kunna och en glädje i att röra på sig skapar förutsättningar för en sund och säker uppväxt och utveckling samt för lärande och ett övergripande välbefinnande, betonar minister Honkonen.

I programmet Småbarnspedagogiken i rörelse deltar för närvarande 65 procent av enheterna inom småbarnspedagogiken, i programmet Skolan i rörelse över 90 procent av grundskolorna och i programmet Studier i rörelse cirka 60 procent av läroanstalterna.

Mer information: Päivi Aalto-Nevalainen, kulturråd, tfn 0295 330 054, [email protected]

På andra webbplatser

Småbarnspedagogiken i rörelse
Skolan i rörelse
Studier i rörelse 

Idrott Petri Honkonen
Tillbaka till toppen