Hoppa till innehåll

Tre pappor tilldelas priset Årets pappa

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 7.11.2023 10.18
Pressmeddelande
vuoden isä -palkitut

I dag belönades Matti Väliahdet från Rovaniemi, Christopher Gullmans från Esbo och Janne Saarela från Seinäjoki med priset Årets pappa. Priset delades ut av ministern för social trygghet Sanni Grahn-Laasonen.

De belönade papporna har föregått med gott exempel på ett tryggt och ansvarsfullt faderskap, och har främjat ett jämställt familjeliv till exempel genom att ordna så att de har tid för att sköta barnen. Prismottagarna har hittat lösningar för att kunna vara ett stöd för barnen i svåra situationer, prioriterat barnets bästa och lyft fram frågor som gäller faderskapet.

”Jag önskar att man skulle kunna värdera faderskapet högre i vårt samhälle och stödja papporna så att alltfler pappor kan vara närvarande i barnens och familjens vardag. Detta är viktigt med tanke på ett jämlikt föräldraskap, men framför allt med tanke på barnen och deras pappor”, säger minister för social trygghet Sanni Grahn-Laasonen.

”Lyckostunderna och meningsfullheten i faderskapet och föräldraskapet borde lyftas fram mera. Och att man kan vara en bra pappa på många olika sätt. Familjernas mångfald borde beaktas bättre när man reformerar den sociala tryggheten och andra strukturer och skyddsnät i samhället”, säger Grahn-Laasonen.

”Alla de prisbelönade papporna lyfter fram faderskapets betydelse på sitt eget sätt och på ett sätt som beskriver nutiden. Deras bakgrund och livssituation beskriver på ett naturligt sätt de teman som är gemensamma för priset: att öka pappors och familjers mångfald och jämlikheten och att minska könsstereotypierna”, säger programchef Anna Kokko från Väestöliitto, som är ordförande för prisets arbetsgrupp. 

Mottagarna av priset Årets pappa 2023

Janne Saarela (45) är pappa till fyra barn och bor i Seinäjoki. Saarela belönas bland annat att för att han deltar aktivt i sina barns hobbyer och utmanar de föråldrade könsnormerna. Saarela har till exempel varit med och grundat konståkningslaget för herrar i Seinäjoki, och han är fortfarande aktivt med i verksamheten. Målet för verksamheten är inte bara att erbjuda en hobby, utan också att förändra attityderna om vem idrottsgrenen lämpar sig för. Som lagmedlem och före detta lagkapten har Saarela varit en förebild och erbjudit stöd för pojkar som vill ha konståkning som hobby.  

Matti Väliahdet (84) är ensamförsörjare och morfar. Väliahdet har fyra barn och var närståendevårdare för sitt yngsta barn i över 30 år efter att barnets mamma avled. Han slutade vara närståendevårdare för ungefär två år sedan när hans barn fick en plats på en enhet för stödboende. Förutom att han har varit närståendevårdare har han samtidigt också varit pappa för alla sina barn. Väliahdet belönas för att han föregår med gott exempel på ett tryggt och närvarande faderskap. Han är också aktivt med i lokal föreningsverksamhet. 

Christopher Gullmans (36) kom till Finland som barn när han adopterades. För närvarande är Gullmans hemma och sköter om hans och hans frus gemensamma barn som har särskilda behov.  Gullmans belönades med priset bland annat för hans exemplariska rollmodell som pappa och hans vilja att dela vårdansvaret jämlikt. Gullmans förlorade sina föräldrar i sin tidiga barndom, och har också haft andra utmaningar under sitt liv. Han har öppet delat sina erfarenheter av faderskapet och sina tankar om föräldraskapet bland annat i olika bloggar. 

Priset Årets pappa

Priset Årets pappa delas ut till personer som genom sitt exempel och sitt handlande har främjat insikten om faderskapets betydelse och därmed ökat dess uppskattning. Genom priset vill man bidra till att det aktiva faderskapet ska få ett bättre fotfäste i samhället. Målet är att stärka faderskapet, stödja möjligheterna att kombinera arbete och familj och att främja barnets bästa och jämställdheten. 

Priset Årets pappa delades ut första gången år 2006. Efter detta års prisbelöning har sammanlagt 46 pappor belönats med priset.

För beredningen av prisutdelningen ansvarade Väestöliitto och social- och hälsovårdsministeriet i samarbete med riksomfattande familjeorganisationer och övriga civilsamhällesorganisationer. 

Mer information

Hanna Onwen-Huma, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, p. 0295 163 233, [email protected]
Anna Kokko, programchef, ordförande för arbetsgruppen för priset Årets pappa 2023, tfn 050342 0572, [email protected]
Niilo Heinonen, specialmedarbetare för ministern för social trygghet, tfn 0295 163 603, [email protected]

Intervjuförfrågningar 

Janne Saarela, tfn. 050 3081626, [email protected]
Matti Väliahdet, tfn. 0400 399 116, [email protected]
Christopher Gullmans, tfn. 050 471 9849, [email protected] (intervjuer på svenska eller engelskai)

Fotografier

Vi lägger till fotografier från tillställningen under prisutdelningsdagen. Med bilden ska man ange namnet på den som fotograferat

Tillbaka till toppen