Hoppa till innehåll

Regeringen föreslår att skyldigheten att utarbeta en jämställdhetsplan ska gälla även småbarnspedagogiken

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.9.2022 19.00
Pressmeddelande 208/2022

Regeringen föreslår ändringar i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (jämställdhetslagen). Syftet med propositionen är att främja jämställdhet inom småbarnspedagogiken.

I lagen föreslås motsvarande allmänna bestämmelser om småbarnspedagogik som redan finns om främjande av jämställdhet inom utbildning och undervisning i den gällande lagen. I lagen föreslås också en ny paragraf om skyldigheten att utarbeta en jämställdhetsplan inom småbarnspedagogiken. Dessutom utvidgas jämställdhetslagens bestämmelser om förebyggande av diskriminering på grund av könsidentitet eller könsuttryck till att även gälla småbarnspedagogiken. Även de paragrafer som gäller tillsynen ändras så att de också gäller småbarnspedagogiken.  

Jämställdhetsplanerna är ett viktigt verktyg för främjandet av jämställdheten. Jämställdhetsplanen garanterar systematiken i arbetet för jämställdheten.  

Skyldigheten att utarbeta en jämställdhetsplan för varje verksamhetsställe ska gälla daghemsverksamhet. Vad gäller familjedagvården och den kommunala öppna småbarnspedagogiska verksamheten utarbetar kommunen i samarbete med aktörer på kommunens område gemensamma jämställdhetsplaner.

Utgångspunkten för propositionen är barnets bästa. Barnens delaktighet bör beaktas både när man utarbetar jämställdhetsplanen och när man bestämmer innehållet i den. Barnen ska ges möjlighet att delta i utarbetandet av planen med beaktande av barnens ålder och mognad.

Propositionen har beretts vid social- och hälsovårdsministeriet i samarbete med justitieministeriet, undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen.

Ändringarna i lagen avses träda i kraft den 1 juni 2023.

Mer information

Tanja Auvinen, direktör, tfn 0295 163 715, [email protected]
Katja Danner, jurist, tfn 0295 163 392, [email protected]

 

Tillbaka till toppen