Hoppa till innehåll

I helhetsbedömningen av åtgärderna för lika lön rekommenderas att likalönsprogrammet ska fortsätta och effektiviseras

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 2.2.2023 9.39
Pressmeddelande

Även om likalönsprogrammen på trepartsbasis har fortgått under fyra regeringsperioder behövs de fortfarande. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män har minskat långsamt. Det visar den helhetsbedömning av åtgärderna för lika lön som publicerades i dag.

Skillnaden mellan kvinnors och mäns löner är nu 15,6 procent, och skillnaden är tydligt högre i Finland än i EU:s medlemsländer i genomsnitt. Att främja lönejämställdhet är en statsmakts grundlagsenliga skyldighet. 

Den diskussion om lika lön som förts i Finland har präglats av en frustration över att löneskillnaderna minskar så långsamt, konstaterar juris kandidat Leila Kostiainen i sin helhetsbedömning av likalönsprogrammet och regeringens åtgärder för lika lön 2020-2023.

Enligt bedömningen anser arbetsmarknadsparterna att det finns ett behov att minska löneskillnaderna och att fortsätta med likalönsprogrammet. Förändringarna i förhandlingssystemen måste dock beaktas i programmet.   

I helhetsbedömningen ges sammanlagt 11 rekommendationer om hur åtgärderna för lika lön kan göras effektivare. Två rekommendationer gäller att göra en strukturell ändring av likalönsprogrammen och en av rekommendationerna att göra en långsiktig analys av effekterna. 

Parterna i arbets- och tjänstekollektivavtalen borde vara aktiva aktörer i likalönsprogrammet

På grund av förändringarna i avtalsverksamheten borde man sträva efter att avtalsparterna i arbets- och tjänstekollektivavtal kan delta och vara aktiva aktörer i likalönsprogrammet. 

”När likalönsprogrammen inleddes för ungefär 16 år sedan skapades de i TUPO-miljön. Genom inkomstpolitiska lösningar kunde man rikta särskilda höjningar såsom kvinnolöneposter och låglöneposter till kvinnodominerade och lågavlönade branscher. Nu fastställs löneförhöjningarna vid förbundens och företagens förhandlingar”, säger Kostiainen. 

Det behövs också en ekonomisk analys av effekterna

Enligt helhetsbedömningen är tiden nu lämplig för en ekonomisk analys av de faktorer som har bidragit till att löneskillnaderna mellan kvinnor och män har minskat. Det finns nu tillräckliga uppgifter både från likalönsprogrammen och från tiden före dem. 

Helhetsbedömningen av likalönsprogrammet och regeringens åtgärder för lika lön 2020-2023 publicerades den 2 februari. 

Rapporten innehåller en bedömning av effekterna av regeringens och arbetsmarknadsorganisationernas gemensamma likalönsprogram 2020–2023 och de åtgärder inom projekt för lika lön som vidtagits av statsminister Sanna Marins regering och av de slutledningar och de rekommendationer för framtiden som baserar sig på åtgärderna.    

Ytterligare information

Outi Viitamaa-Tervonen, projektchef, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63230, [email protected]

Leila Kostiainen, tfn 040 080 5417, [email protected]
 

Tillbaka till toppen