Hoppa till innehåll

EU:s jämställdhetsministrar vill stärka kvinnors ekonomiska självständighet för att främja jämställdhet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 1.2.2022 13.57
Nyhet

EU-ländernas ministrar som ansvarar för jämställdhetsfrågor diskuterade genomförandet av arbetslivsprioriteringarna i EU:s jämställdhetsstrategi vid en högnivåkonferens måndagen den 31 januari. Finlands representerades vid mötet av Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

Temat för konferensen var kvinnors ekonomiska självständighet som främjare av jämställdhet. Diskussionerna fokuserade särskilt på avskaffande av könsstereotyper, jämställdhet i arbetslivet, balans mellan arbete och privatliv, satsningar på digital utbildning samt kvinnors företagande. Konferensen sammankallades av Frankrike och är en del av landets ordförandeskap i Europeiska unionens råd.

Minister Blomqvist konstaterade att kvinnors ekonomiska självständighet och undanröjandet av hinder för ekonomisk självständighet är avgörande när det gäller att uppnå jämställdhet inom alla livsområden: ”Vi måste öka våra ansträngningar för att säkerställa kvinnors fulla och lika deltagande i arbetslivet.”

Blomqvist betonade bland annat en jämställd fördelning av omsorgsansvaret mellan kvinnor och män, avskaffande av könssegregationen i arbetslivet och avlägsnande av löneskillnaden mellan kvinnor och män. ”Löneskillnaderna mellan kvinnor och män är fortfarande ett konstant jämställdhetsproblem i de europeiska samhällena. För att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män behövs konkreta åtgärder, såsom ökad lönetransparens. Vi välkomnar den enighet om förslaget till direktiv om lönetransparens som nåddes i rådet.”

”Dessutom bör det beaktas att arbetslivet förändras, i synnerhet i och med digitaliseringen. Detta medför nya utmaningar för främjandet av jämställdheten mellan könen. Vi måste analysera digitaliseringens könsrelaterade konsekvenser i arbetslivet och inkludera ett genusperspektiv i vår digitaliseringspolitik både på EU-nivå och i medlemsstaterna”, konstaterade Blomqvist.

I konferensen, som ordnades som ett videomöte, deltog också jämställdhetskommissionär Helena Dalli och Carlien Scheele, direktör för Europeiska jämställdhetsinstitutet EIGE.

Ytterligare information

Anna Abrahamsson, minister Blomqvists specialmedarbetare  tfn. 02951 50029, [email protected]
Eeva Raevaara, konsultativ tjänsteman, jämställdhetsenheten, tfn. 02951 63205, [email protected]

Thomas Blomqvist
Tillbaka till toppen