Hoppa till innehåll

EU:s jämställdhetsministrar diskuterar våld mot kvinnor den 23–24 november

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 23.11.2023 10.05
Pressmeddelande

EU-ordförandelandet Spanien ordnar ett informellt möte för jämställdhetsministrarna i Pamplona den 23–24 november 2023. Finland företräds vid mötet av ministern för social trygghet Sanni Grahn-Laasonen. Temat för mötet är våld mot kvinnor.

Vid mötet diskuteras åtgärder och bästa praxis för att förbättra insamlingen av data om våld mot kvinnor och stärka stödtjänsterna för våldsoffer. Ministrarna ska också diskutera former av våld som håller på att bli vanligare, till exempel våld på nätet.

”Våld mot kvinnor är ett allvarligt problem även i Finland. Regeringen har förbundit sig att främja jämställdhet och att systematiskt bekämpa våld mot kvinnor både nationellt och internationellt. Jag anser att det är viktigt att vi fortsätter Finlands goda arbete för att främja jämställdheten i EU”, säger minister Grahn-Laasonen.

Våld mot kvinnor bekämpas bland annat genom olika internationella avtal. Dessutom syftar EU:s jämställdhetsstrategi till att få ett slut på våldet mot kvinnor. Inom EU förhandlas det för närvarande också om kommissionens förslag till direktiv om bekämpning av våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Det fattas inga beslut vid det informella mötet.

Mer information

Laura Rissanen, statssekreterare, [email protected]
Eeva Raevaara, konsultativ tjänsteman, tel. 0295 163 205, [email protected]
Satu Leino, konsultativ tjänsteman, tel. 0295 163 498, [email protected]

Sanni Grahn-Laasonen
Tillbaka till toppen