Hoppa till innehåll

En ny nordisk fond ska främja sexuella minoriteters och könsminoriteters välbefinnande

Social- och hälsovårdsministeriet
18.5.2021 14.28 | Publicerad på svenska 20.5.2021 kl. 16.48
Nyhet

Att stärka sexuella minoriteters och könsminoriteters lika rättigheter, likabehandling och lika möjligheter har varit en del av Nordiska ministerrådets arbete sedan 2020. I år beviljas de första stipendierna ur den nordiska HBTQI-fonden. 

Genomförandet av den nordiska strategin för främjande av sexuella minoriteters och könsminoriteters välbefinnande inleddes i år. Samtidigt har man också inrättat en nordisk HBTQI-fond. 

"De människor som hör till sexuella minoriteter och könsminoriteter måste kunna leva ett fritt, öppet och gott liv i alla de nordiska länderna. Den gemensamma HBTQI-fonden är ett viktigt steg framåt för att uppnå detta mål. En fond är ett utmärkt sätt att stödja det nordiska arbete som främjar sexuella minoriteters och könsminoriteters välbefinnande", säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.  

Finansiering beviljas för nordiska projekt som främjar sexuella minoriteters och könsminoriteters lika rättigheter, likabehandling och lika möjligheter. Det beviljas medel för sammanlagt 1 238 000 danska kronor (ca. 165 000 euro). Fonden förvaltas av Nordisk information för kunskap om kön (NIKK), och ansökningen börjar hösten 2021. 

Finansiering kan sökas för projekt som genomförs som ett samarbete mellan minst tre nordiska länder. Projektet ska inledas under år 2021 och slutföras inom två år. Medlen får användas till exempel för att utveckla kunnandet och gemensamma förfaranden, ordna konferenser eller skapa nätverk.  

"Genom den nya fonden stöder man det nordiska arbete som främjar sexuella minoriteters och könsminoriteters lika rättigheter, likabehandling och lika möjligheter.  Vi vet att det särskilt i det civila samhället finns en stor kompetens och vilja att föra utvecklingen framåt. Det här syns förhoppningsvis också i ansökningarna", säger minister Blomqvist.  

Preliminär tidsplan för ansökningsprocessen

Ansökan ska göras på den blankett som finns tillgänglig under ansökningstiden på webbplatsen för Nordisk information för kunskap om kön (NIKK).

  • 1.9.2021 ansökningstiden börjar 
  • 30.9.2021 ansökningstiden slutar  
  • November-december 2021 sökanden informeras om besluten 
  • December 2021 avtalen ingås  
Thomas Blomqvist
finansiering
jämställdhet
könsminoriteter
sexuella minoriteter
stipendier
välfärd