Hoppa till innehåll

Beredningen av lagändringen i syfte att öka lönetransparensen har avbrutits

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 15.8.2022 16.15
Pressmeddelande

Beredningen av ändringen av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (den s.k. jämställdhetslagen) har avbrutits. Ändringens viktigaste syfte var att öka lönetransparensen. Regeringspartierna kunde inte enas om innehållet i lagförslaget.

Parterna har förhandlat länge om innehållet i förslaget, som ingår i regeringsprogrammet för statsminister Marins regering. Åsikterna skiljde sig för mycket, särskilt i fråga om arbetstagarnas rätt till information. 

– Arbetet för att förhindra lönediskriminering på grund av kön och att främja lika lön fortsätter genom regeringens andra åtgärder som stöder lika lön. Dessutom pågår beredningen av ett direktiv om transparens i lönesättningen i EU. Det väntas stärka bestämmelserna som gäller lönejämställdhet, säger Thomas Blomqvist, minister för jämställdhetsfrågor.

Mer information:

Anders Portin, minister Blomqvists specialmedarbetare, tfn 040 586 6179

Tillbaka till toppen