Hyppää sisältöön

Velvoite laatia tasa-arvosuunnitelma laajenee varhaiskasvatukseen

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 19.1.2023 14.36
Tiedote

Tasa-arvolain (laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta) koulutusta ja opetusta koskevat yleiset tasa-arvon edistämissäännökset ulotetaan koskemaan myös varhaiskasvatusta. Myös toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman laatiminen tulee pakolliseksi.

Tämän tasa-arvolain muutoksen tavoitteena on sukupuolten tasa-arvon edistäminen sekä sukupuoleen ja sukupuolen moninaisuuteen liittyvän syrjinnän ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksessa. 

Yleisten tasa-arvoa varhaiskasvatuksessa edistävien ja tasa-arvosuunnitelman laatimista koskevien säännösten lisäksi sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän ennaltaehkäisyä koskevat tasa-arvolain säännökset laajenevat koskemaan varhaiskasvatusta. Asiaan liittyvät niin sanotut valvontapykälät ulotetaan myös koskemaan varhaiskasvatusta. 

Tasa-arvosuunnitelma on työkalu käytännön toiminnan tueksi varhaiskasvatuksen arkeen. Sen avulla varmistetaan, että tasa-arvotyötä tehdään järjestelmällisesti. Lähtökohtana on lapsen edun toteutuminen.

Tasa-arvosuunnitelman laadinnassa ja sen sisällössä tulee kiinnittää huomiota lasten oikeuteen vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Lapsille tulee varata mahdollisuus osallistua suunnitelman laatimiseen lasten ikä ja kehitys huomioon ottaen.

Velvoite laatia toimipaikkakohtainen tasa-arvosuunnitelma koskee päiväkotitoimintaa. Perhepäivähoidon ja kunnallisen avoimen varhaiskasvatuksen osalta kunta laatii yhteistyössä alueensa toimijoiden kanssa toimijoille yhteiset tasa-arvosuunnitelmat. Tasa-arvosuunnitelma tulee päivittää vuoden tai vähintään kolmen vuoden välein.

Hallitus esitti asiaa koskevien lakien vahvistamista ja tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait torstaina 19.1. 

Laki tulee voimaan 1.6.2023.

Lisätietoja

Tanja Auvinen, johtaja, p. 0295163715, [email protected]
Katja Danner, lakimies, p. 0295163392, [email protected]
 

Sivun alkuun