Hyppää sisältöön

Uudet suositukset kuvaavat, kuinka voidaan vahvistaa mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusosaamista sekä vähentää stigmaa ja syrjintää

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 29.9.2023 9.38
Tiedote
kädet yhdessä

Tavoitteena on parantaa mielenterveys-, päihde- ja riippuvuustyön laatua sekä edistää ihmisten oikeuksia ja mahdollisuuksia hyvään elämään. Suositukset laati kansanterveyden neuvottelukunnan alainen mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusasioiden jaosto.

Koulutukseen tarvitaan lisää mielenterveys-, päihde- ja riippuvuussisältöjä 

Suosituksia varten selvitettiin, kuinka paljon ammattikoulujen, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen pakollisissa opinnoissa on mielenterveys-, päihde- ja riippuvuussisältöjä. Sisältöjen osuus oli kaikkien keskeisten alojen tutkinnoissa vähäinen. Kohtaavien alojen tutkintojen välillä havaittiin myös merkittäviä sisältöeroja. Myös samoista tutkinnoista löytyi oppilaitoskohtaisia eroja.   
Jaosto antaa täydennyskoulutuksiin, osaamisen johtamiseen ja koulutuksen laatuun liittyviä suosituksia. Lisäksi jaosto ehdottaa mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusosaamisen minimisisältöjä, jotka olisi hyvä huomioida kohtaavien alojen pakollisten opintojen suunnittelussa kaikilla koulutusasteilla. Minimisisällöissä annetaan suosituksia osaamistavoitteista sekä sisältöesimerkkejä ja käytännön vinkkejä opetukseen.  

Vakaviin psyykkisiin sairauksiin ja päihdeongelmiin liittyy edelleen vahva stigma

Lieviin mielenterveyden ongelmiin liittyvä stigma vaikuttaa hälvenneen, mutta vakaviin psyykkisiin sairauksiin, päihdeongelmiin ja riippuvuuksiin liittyvä stigma on edelleen vahva. Stigma tarkoittaa kielteistä mielikuvaa, joka liitetään ihmiseen tämän taustan, olemuksen, toiminnan tai sairauden vuoksi. 

Suosituksissa listataan tavoitteita, joihin pyrkimällä voidaan purkaa stigmaa ja torjua syrjintää. Olennaista on mm. varmistaa julkisten palveluiden yhdenvertaisuus, vaalia yhteisöllisyyttä ja kulttuurin moninaisuutta, viestiä vastuullisesti sekä vahvistaa mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusosaamista. 

Suositukset tukevat päihde- ja riippuvuusstrategian, mielenterveysstrategian ja itsemurhien ehkäisyohjelman toteutusta.

Lisätietoa: 

Matti Kaivosoja, mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusasioiden jaoston puheenjohtaja, LT, lastenpsykiatri, p. 040 5298 792, [email protected]  

Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö, p. 0295 163 713, elina.kotovirta(at)gov.fi 

Soile Ridanpää, erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveysministeriö, p. 0295 163 506, soile.ridanpaa(at)gov.fi 

Jaoston julkaisut: 

THL:n uutiset 29.9.

Tilaisuuksia suosituksista: 

Sivun alkuun