Hyppää sisältöön

Tasa-arvon edistäminen köyhyyttä vähentämällä aiheena YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan istunnossa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 8.3.2024 16.28
Tiedote

YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan (Commission on the Status of Women, CSW) 68. istunto järjestetään New Yorkissa 11.–22. maaliskuuta 2024. Suomesta istuntoon osallistuu laaja valtuuskunta tasa-arvoasioista vastaavan ministeri Sanni Grahn-Laasosen johdolla.

Istunnon pääteemana on sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen ja naisten ja tyttöjen aseman parantaminen köyhyyttä vähentämällä sekä vahvistamalla instituutioita ja rahoitusta sukupuolinäkökulmasta. Ministeri Grahn-Laasonen pitää istunnossa Suomen kansallisen puheenvuoron ja osallistuu korkean tason pyöreän pöydän keskusteluihin. 
 
Suomi painottaa istunnossa naisten poliittista ja taloudellista osallistumista, naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan ja syrjinnän poistamista sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksia. Erityisenä huomion kohteena on tyttöjen ja naisten koulutus. Myös sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen ja sukupuolitietoinen budjetointi ovat Suomen prioriteetteja.

”Sukupuolten epätasa-arvo heikentää yhteiskuntien kehitystä ja taloutta. Naisten osallistuminen työelämään onkin ensiarvoisen tärkeää niin yhteiskuntien kehityksen kuin taloudenkin kannalta”, ministeri Grahn-Laasonen toteaa.

Koulutus ja siihen liittyvät valinnat ovat tärkeässä asemassa työmarkkinoiden tasa-arvon edistämisessä. ”Työmarkkinoiden sukupuolenmukainen eriytyminen alkaa jo lapsuudesta ja koulutuksesta. Yhteiskuntamme kulttuurilla ja stereotypioilla on voimakas vaikutus koulutusvalintoihin. Meidän on tietoisesti purettava niitä haitallisia ennakko-oletuksia, jotka vaikuttavat siihen, mitä naisista ja tytöistä voi tai pitäisi tulla. Kouluilla ja oppilaitoksilla on tässä todella iso rooli, ministeri Grahn-Laasonen jatkaa.

Naisten taloudellisen aseman parantaminen on keskeisessä asemassa sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi kaikilla muillakin elämän osa-alueilla. Ministeri Grahn-Laasonen korostaa Suomen kansallisessa puheenvuorossa muun muassa naisten oikeutta omaan kehoonsa. Tyttöjen mahdollisuudet koulutukseen sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja niiden oikeuksien toteutuminen ovat tärkeitä naisten yhteiskuntiinsa ja talouksiinsaosallistumisen mahdollistamisessa.

Istuntoihin kuuluu myös seurantateema, joka tänä vuonna käsittelee sosiaaliturvajärjestelmien, julkisten palveluiden saatavuuden ja kestävän infrastruktuurin merkitystä sukupuolten tasa-arvolle ja naisten ja tyttöjen voimaantumiselle vuoden 2019 loppupäätelmien mukaisesti.

Taustaa

YK:n talous- ja sosiaalineuvoston alainen naisten asemaa käsittelevä toimikunta seuraa ja tukee Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman toimeenpanoa eri aihealueilla. Se on YK:n toiseksi suurin vuosittainen tapahtuma yleiskokouksen jälkeen. 

Naisten asemaa käsittelevä toimikunta on Suomelle tärkeä kansainvälinen foorumi edistää ihmisoikeusperustaista lähestymistapaa ja naisten ja tyttöjen oikeuksien toteutumista, mukaan lukien seksuaali- ja lisääntymisterveys sekä -oikeudet. Suomi edistää neuvotteluissa ja sivutapahtumissa sekä muussa vaikuttamistyössään kokonaisvaltaista lähestymistapaa naisten ja tyttöjen osallistumiseen. 

Suomen valtuuskunta asetetaan vuosittain. Sitä johtaa tasa-arvoasioista vastaava ministeri. Tänä vuonna valtuuskunnassa on mukana muun muassa ulkoministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, tasa-arvoasiain neuvottelukunnan, eduskunnan sekä kansalaisjärjestöjen edustajia.
 

Lisätietoja 

Laura Rissanen, valtiosihteeri (Riikka Mononen, valtiosihteerin sihteeri, p. 0295 163531, [email protected])
Hanna Onwen-Huma, erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveysministeriö, tasa-arvoyksikkö, p. 0295 163 233, [email protected]
Satu Leino, neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö, kansainvälisten asiain yksikkö, p. 0295 163 498, [email protected]
 

Sanni Grahn-Laasonen
Sivun alkuun