Hyppää sisältöön

Seksuaalista häirintää pitää ennaltaehkäistä urheilutoiminnan kaikilla tasoilla

opetus- ja kulttuuriministeriösosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 17.8.2022 12.21
Tiedote

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist ja tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen järjestivät pyöreän pöydän keskustelun seksuaalisen häirinnän torjumisesta urheilutoiminnassa keskiviikkona 17. elokuuta.

Tilaisuuteen osallistui urheilujärjestöjen edustajia sekä asiantuntijoita ministeriöistä ja muilta tahoilta. Keskustelu on osa hallituksen tasa-arvo-ohjelman keskustelusarjaa, jonka tarkoituksena on kannustaa pitkäjänteiseen ja systemaattiseen työhön häirinnän ehkäisemiseksi ja kitkemiseksi yhteiskunnasta. 

Keskustelussa kartoitettiin sitä, mitä urheilutoiminnassa mukana olevissa organisaatioissa jo tehdään seksuaalisen häirinnän torjumiseksi ja minkälaisia toimia jatkossa tarvitaan seksuaalisen häirinnän kitkemiseksi yhteiskunnasta. Urheilujärjestöjen edustajat nimesivät myös konkreettisia toimia seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemiseksi omalla sektorillaan. 

Häirinnän kitkemiseksi urheilusta tarvitaan lisätoimia

Urheilutoiminnassa koetusta seksuaalisesta häirinnästä ja muusta epäasiallisesta kohtelusta on keskusteltu pitkään. Tutkimusten perusteella häirintä on laajaa ja kohdistuu molempiin sukupuoliin, mutta tytöt ja naiset ovat poikia ja miehiä useammin häirinnän kohteina. Urheilumaailmaan kuuluu olennaisesti joitakin erityispiirteitä, jotka altistavat tiettyjä ryhmiä häirinnälle enemmän kuin toisia. 

”On ensiarvoisen tärkeää muistaa, että tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden ja turvallisen toimintaympäristön edistäminen ei toteudu, ellei siihen sitouduta kaikilla tasoilla. Aivan keskeistä on myös ylimmän johdon sitoutuminen laadittuihin periaatteisiin. Ministeriö seuraakin järjestöjen vastuullisuustyötä osana valtionavustusprosessia”, sanoo ministeri Petri Honkonen.

Vaikka häirinnän käsittelyyn on laadittu oppaita ja ohjeistusta sekä järjestetty koulutusta aiheesta, näyttää kuitenkin siltä, että lisätoimia tarvitaan. 

”On hyvä muistaa, että lainsäädännössäkin on mekanismeja puuttua häirintään. Häirintä on jo pitkään ollut kielletty esimerkiksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslaissa sekä työturvallisuuslaissa. Kesäkuussa eduskunnassa hyväksyttiin seksuaalirikoslain uudistus joka entisestään laajentaa seksuaalisen häirinnän määritelmää”, toteaa ministeri Thomas Blomqvist

Yhteisiin toimiin on sitouduttu seksuaalisen häirinnän kitkemiseksi

Keskustelussa mukana olleet urheilujärjestöt ovat sitoutuneita seksuaalisen häirinnän kitkemiseen ja toimiin on jo tartuttu. Keskustelijat pitivät tärkeänä, että kaikenlaiseen häirintään puututaan. 

”Seksuaalisen häirinnän poistamiseksi tarvitaan pitkäjänteistä työtä. Häirinnän ja sopimattoman käytöksen paljastaminen organisaatiossa vaatii rohkeutta, koska kyseessä on tilanne, jossa uhrit ja tekijät tuntevat toisensa hyvin. Organisaation sisäiset valtahierarkiat ja suhteet eivät saa estää toimenpiteisiin ryhtymistä. On myös selkiytettävä toimintatapoja ja pelisääntöjä sekä madallettava ilmoittamiskynnystä”, painottaa ministeri Thomas Blomqvist. 

”Olen varma, että vastuullinen ja eettinen toiminta – ja siitä tuleva parempi maine – on jatkossa hyvä valtti urheiluharrastukseen houkuttelemiseksi. Myös harrastajien ja urheilijoiden aito ja vaikuttava kuuleminen seuroissa ja liitoissa on tässä keskeistä”, toteaa ministeri Honkonen.

Keskiviikkona 17.8.2022 järjestetty urheilutoimen seksuaalisen häirinnän vastainen pyöreä pöytä on jatkoa syksyllä 2021 alkaneelle keskustelujen sarjalle seksuaalisen häirinnän kitkemiseksi yhteiskunnan eri aloilta. Syksyllä 2022 järjestetään vielä keskustelu seksuaalisen häirinnän ehkäisemisestä kulttuurin alalla.

Lisätietoja

Carolina Nordling, pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvistin erityisavustaja, [email protected], p. 0295 150 278 
Antti Varis, tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkosen erityisavustaja, [email protected], p. 0295 330 195 
Päivi Yli-Pietilä, neuvotteleva virkamies (STM), [email protected], p. 0295 163 228
Satu Heikkinen, kulttuuriasiainneuvos (OKM), [email protected], p. 0295 330 102

Petri Honkonen Thomas Blomqvist
Sivun alkuun