Hyppää sisältöön

Työryhmä valmistelemaan hallituksen tiedonantoa yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 18.7.2023 11.50
Tiedote 318/2023

Valtioneuvosto on 17. heinäkuuta 2023 asettanut työryhmän valmistelemaan hallituksen tiedonantoa yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa. Työryhmän toimikausi alkaa 17.7.2023 ja päättyy 31.8.2023.

Työryhmän tehtävänä on valmistella hallituksen tiedonanto yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa. Tiedonanto sisältää myös esityksiä siitä, miten rasismin vastaista työtä edistetään niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Työryhmän tulee työssään kuulla ainakin yhdenvertaisuusvaltuutettua sekä tasa-arvovaltuutettua ja huomioida seuraavat kirjaukset hallitusohjelmassa: 

Suomi edistää demokratian, oikeusvaltioperiaatteen sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. Luottamuksen yhteiskunta ja hyvät väestösuhteet syntyvät siitä, että Suomessa jokainen voi luottaa oikeuksiensa toteutumiseen, sukupuolten tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen lain edessä, syrjimättömyyteen ja mahdollisuuksiin vaikuttaa elämänsä suuntaan.

Hallitus työskentelee määrätietoisesti yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämiseksi yhteiskunnassa. Kaikilla on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi ja hyväksi Suomessa taustastaan riippumatta.

Kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa syrjiä heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Työryhmän työskentely tapahtuu virkatyönä eikä erillisiä palkkoja tai palkkioita makseta. 

Kokoonpano
Työryhmän puheenjohtajana toimii valtiosihteeri Risto Artjoki (VNK) 
Varapuheenjohtajana toimii valtiosihteeri Riikka Slunga-Poutsalo (VM)

Puheenjohtajan lisäksi työryhmässä ovat seuraavat jäsenet:

Valtiosihteeri Mikaela Nylander, OKM
Valtiosihteeri Päivi Nerg, MMM
Kansliapäällikkö Pekka Timonen, OM
Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, OKM
Kansliapäällikkö Jukka Salovaara, UM
Kansliapäällikkö Veli-Mikko Niemi, STM

Lisätietoja: Työryhmän puheenjohtaja, valtiosihteeri Risto Artjoki, p. 09 160 220 06, valtioneuvoston kanslia

Sivun alkuun